Det er ikke lenge igjen nå, bare noen dager. Da skal landets videre skjebne avgjøres. Vil vi ha fortsatt tvangssammenslåing, sentralisering, nedbygging av distriktene,avvikling av Finnmark, rasering av forsvaret her nord, for å styrke sentrale østlandet,overføring av samfunnsfunksjoner til Brussel, privatisering,nulltimerskontrakter,brutalisering av arbeidslivet og svekkelse av arbeidstakeres rettigheter? Mitt svar er et HYLKLART NEI!!

Finnmark er det forjettede land. Vi har ALT! Vi har ufattelige verdier i havet, i fjellene,i elvene,i jorda vår, vi bor i den vakreste delen av landet, uten tvil. Vi har vidder og fjell med plass til både ski og scooter,vi har de vakreste veistrekninger å ta bilferie på,kjører du motorsykkel, så har du en ekstatisk opplevelse foran deg,vi er villskapens,skjønnhetens,kontrastenes,nordlysets og ikke minst, vi er LIVETS rike.

Men vi har noen som strør malurt i begeret. De som vil ta fra oss disse verdiene, og børsnotere det. De som ønsker at fremmede investorer skal kunne kjøpe opp disse verdiene, og la oss sitte igjen med søppeloppryddingen og regninga..Nå sist iform av sammenslåingen med Troms. De sitter å skaper strid og splid mellom oss, for så å kunne snikinnføre sine skitne triks, uten at vi klarer å fange de opp før det er for sent. Disse kapitalens krokodiller, som bak mørke solbriller sitter å brøler VI VIL HA ALT OG VI VIL HA DET NÅ! Hammerfest Senterpartis medlemmer kan ikke la dette få fortsette uhemmet.

Jeg er listekandidat for dette valget. Og realistisk sett, jeg står på 11 plass, og vil ikke klare å komme lenger opp på lista, med mindre et valgbrak av et mirakel inntreffer. Så selv om jeg ikke kommer inn på tinget, så kommer jeg til å markere meg og lokallaget på andre måter. Våre overordnende kommer ikke til å mangle påminnelser om hva som er viktig for oss,. Sammen med hva som står i programmet, kommer vi til å minne de på dette: At det innføres en regel, som gjør at barnevernspedagoger kan stilles til ansvar for sine handlinger, eller mangel på disse. At loven som beskytter folk mot å bli forfulgt av offentlige eller private selskaper og institusjoner blir gjeninnført.At det skal bli lettere og levere inn klage på offentlige ansatte, slik det er i dag, blir de alt for godt besyttet mot å måtte stå til ansvar for sine handlinger, NAV og Barnevernet, er et godt eksempel på det. Tilbakeføre gruppen under 6 meter i krabbefisket, tilbakeføre kvoter til kystflåten i Finnmark, legge til rette for en enklere hverdag for flåten under 6 meter, sikre nordnorsk landbruk, stoppe sammenslåingen med Troms,oppheve prinsippet om at staten eier mennesket.

Å gud hjelpe meg,de kommer ikke til å glemme at det er folk på gulvet som gir klar beskjed.Valget er ditt nå 11 September. Gjør det beste utav det. Jeg har stemt,og jeg stemte på et parti for NORGE, ikke Brussel,USA eller internasjonale investorer.