Det er ingen tvil om at nærings- og fiskeridepartementet har sådd ei unødvendig usikkerhet om fremtidens oljevernberedskap i nordområdene ved å utrede kostnad- og samfunnsnytten ved å flytte testfasilitetene til Horten. Fordi det er åpenbart at skal en trene og øve under realistiske forhold må fasilitetene faktisk ligge i nord, på Fiskebøl i Nordland.

Senterpartiet i Hadsel forventer og stiller krav om at regjeringen vil realisere et fullskala test- og øvingssenter på Fiskebøl i tråd med vedtatte planer. Vi gikk i fjor høst tungt ut og forlangte trøkk for å få ei fullverdig satsing, og Solberg-regjeringen fortjener honnør for at de lyttet godt og før valget i fjor, sørget for midler og forsikringer for dette ekstremt viktige prosjektet for sikkerhet og beredskap i nord.

Hadsel SP opplever at bestillingen om nye utredninger og alternativ om flytting av planlagt aktivitet til Horten, har skapt både forvirring og bekymring. Håndteringen av denne saken får oss til å stille spørsmål om embetsverket og byråkratiet har fått for stor innflytelse i saksforberedelsene? Bestillingen om vurdering av nedskaleringen kommer fra Fiskeridepartementet. Fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran sitter uansett med hoved-ansvaret for at bestillingen i det hele tatt er kommet på bordet. Han har uttalt at det er nødvendig å snu alle steiner for å se hvordan vi kan få mest ut av ressursene vi bruker på oljevernberedskap.

Sp i Hadsel stiller krav om at Ap og SP i regjering leverer!! Vi har likevel tillit til at når nødvendig kunnskap er innhentet, vurderingene er gjort og endelige avgjørelser er tatt i den videre prosessen, vil Fiskebøl etableringen nå det nivå og få den statusen det fortjener!

Argumentene for etablering er mange, og vi har tiltro til at realiseringen av en viktig del av nasjonal infrastruktur på Fiskebøl i Hadsel vil komme i henhold til plan. Vi tiltrekker oss også høykompetansejobber i regionen med denne satsingen.

Gruppeleder for Senterpartiet på fylkestinget Karl-Hans Rønning er tydelig på at den nye og alvorlige geopolitiske sikkerhetssituasjonen, økt sjøtransport langs kysten, behov for tilstedeværelse, overvåkning og maritim beredskap i nord er blitt større. Det har pågått utredninger i drøye 8 år, nå haster det med å komme i gang. Det var vårt klare budskap i fjor, og det er det fortsatt.

Et fullskala test- og øvingssenter som legger til rette for testing, øving og teknologiutvikling er viktig for oljevernberedskapen i Nordområdene, og ikke minst for andre typer forurensning i sjø som marin forsøpling.

Senteret på Fiskebøl kan bli et unikt anlegg i verdenssammenheng – det skal vi fortsette å jobbe for!