Jeg leser på Vol om Arbeiderpartiets Sigurd Jacobsens forsøk på å tåkelegge manglende egen innsats i det pågående politiske arbeidet.

Det er sant at byplanen for Sortland ikke er endelig vedtatt og grunnen til det er såre enkelt. Den er nemlig ikke slik fylketskommunen vil ha den. Og kanskje hadde den gått gjennom uten ekstrarunder dersom Høyre & Frp hadde vært passive.

Men til forskjell fra slik man kan tro Ap, ønsker vi i Høyre og FrP at Sortland skal være innbyggernes by og ikke en skreddersydd by til behag for fylkeskommunen.

Ap hadde kun én endring til planen. Når Jacobsen gjør det til et poeng at vi alt for sent kom med massive endringer, er det på sin plass å spørre hvorfor Ap aldri kom på banen? Jeg undres om vi har vært på de samme folkemøtene jeg og Jacobsen, for også her har det vært sørgelig stille fra Ap.

Ap har ikke meldt inn forslag tidlig i prosessen, underveis eller sågar etter? Hvorfor kom de ikke med noen endringer foruten å beholde et friområde til nettopp friområde?

Grunnene til dette kan være mange, men her er tre mulige forslag i ikke prioritert rekkefølge:

1. Man har ingen visjoner for Sortland som by utover å la byråkrater finne ut av det.

2. Hensynet til fylkeskommunen veier tyngre enn egne ønsker.

3. Man gjør rett og slett ikke sin jobb som folkevalgte.

En rask gjennomgang av endringsforslag i kommunestyremøtene denne perioden vitner om mangel på nye ideer eller ønske om retning. Jeg kan ikke se et eneste endringsforslag fra Ap som peker på i en annen retning enn status quo. De gangene Ap foreslår endringer er det nesten uten unntak for å stå i mot at noe skal endres. Dette til forskjell fra deres kollega i Rødt som til stadighet prøver å sette sitt preg på politikken.

Nettopp denne mangelen på visjoner skinner igjen i Jacobsens innlegg. Sortland Høyre ønsker videre vekst for byen vår. Vi ønsker å være en JA-kommune som planlegger for fremtiden. I vår verden er det ingenting som taler for at Sortland skal ha som målsettning å forbli en liten by. Jacobsen skriver i sitt innlegg; “det må være en viss harmoni mellom virkeligheten og det som legges fram. Når Høyre og Fremskrittspartiet legger fram så mange og store boligområder at det hadde passet bedre til en stor by som Bodø, så ønsker Sortland Arbeiderparti å legge ut områder som passer for Sortland”.

For å nå fremtiden må man planlegge for den. Ingen vekst har kommet av å være tilfreds med den man er. Forskjellen mellom å legge til rette for å bli en større by, fremfor å søke i nærheten av dagens status quo, er at vårt forslag er rustet til å legge til rette for en eventuell vekst.

Sortland har gjennomgått enorme endringer fra den tiden vi bare var en gård med visse privilegier til dagens by som har blitt “hovedstaden” i Vesterålen. Det er noe historieløst over Jacobsens innlegg. Den enorme veksten vi har hatt i byen vår kan vi takke gårdagens politikere som hadde tatt seg bryet å legge til rette for at Sortland kunne vokse, slik at næringsliv og innbyggere ikke møtte veggen da fremtiden kom og gjorde det mulig for oss å blomstre.

En av mine yndlingshistorier om Sortland er da Ordfører P. C. Reinsnes ble beskylt for gigantomani da han mente Vesterålsgata skulle være dobbelt så brei som den var foreslått som. Reinsnes hadde en visjon og til tross for de som planla fremtiden etter “dagens virkelighet”, fikk han trumfet gjennom ting som gjorde oss rustet til “fremtidens virkelighet”

Det er mulig vi i vår byplan har tatt litt for mye Møllers tran, men vi har i alle fall lagt grunnlaget for at Sortland kan vokse. Så får fremtiden vise om vi regulerte for mange områder til bolig og næringsvirksomhet. Men ingen av disse områdene vil bli utbygget hvis ikke fremtiden vil det. Men du verden hvor lett denne fremtiden går oss forbi, om vi ikke gjør jobben i dag.

Jeg gikk inn i politikken for å gjøre hverdagen for innbyggerne best mulig. Ikke for å behage byråkrater og Nordland fylkeskommune. Og nettopp derfor synes jeg det er verdt disse ekstra rundene med fylkeskommunen, fremfor å sette våre ønsker på vent. Dette fordi jeg mener vi i Sortland vet best hvordan vi vil ha det. Så for det heller være at vi er et halvannet år på etterskudd.

Hva ønsker så Arbeiderpartiet ut av fremtiden i Sortland? Når Jacobsen avslutter med at Ap i Sortland skal ha en boligpolitikk der folk får bygge og bo der de ønsker, må det jo være grunn til å undres hva de egentlig mener. I motsettning til Høyre har de kategorisk stemt i mot alle fradelingssaker der innbyggerne nettopp har påklaget avslag på sine ønsker om å få bygge sin bolig der de ønsker.

Når man er for opptatt av å kritisere prossen, drukner som oftest politikken. Mulig man har valgt denne strategien for å dekke over sin egen utilstrekkelighet politisk. Da er det jo betimelig å fremheve seg selv som organisatoriske genier.

Med hjerte for byen

Roar Wessel Olsen

7.Kandidat Sortland Høyre