Les Oddmund Enoksens innlegg: – Per Sandbergs mørke motkrefter

«Mishandling av Nord-Norge», «rasering av kysten», «siste mann, slå av lyset», «overgrep mot kystbefolkningen».

Dette er noen få sitater fra ulike personer som mener å være opptatt og glad i Nord-Norge. Disse noen, ikke mange, har en felles agenda, de er imot enhver endring, enten det er i fiskeri eller gruvedrift. Pessimistene. De som slår fast, gang på gang: «Dette går rett vest», selv når driftige folk ønsker å etablere seg, skape næringsliv og arbeidsplasser langs kysten og i Nord-Norge.

Jeg har nå reist i flere uker etter at jeg ble fiskeriminister. Møtt stolte fiskere, en optimistisk næring, offensive lokalpolitikere, og flinke ansatte i industrien. Personer med lyst og pågangsmot til å skape.

De ønsker mindre regulering, større fleksibilitet og muligheter til å møte morgendagens utfordringer. Ansatte som ønsker å vinne konkurransen om markeder gjennom nytenkning, teknologi og produktutvikling.

Og, de er klare. Klare for investeringer i ny teknologi og automatisering som skal bygge framtidens sjømatindustri. Stakkarsliggjøring av seg selv er det de minst ønsker.

Det dukker opp nye bedrifter med jevne mellomrom. Det går egentlig bra i nord, i motsetning til andre regioner. Det er utfordringer ja, særlig innen infrastruktur og samhandling, men konjunkturene peker en vei, opp.

I Finnmark vil de nå ta opp kampen med Kina, de vil foredle fisken selv. Bedrifter, som Findus, vurderer å flagge hjem.

Flere og trygge konkurransedyktige arbeidsplasser langs kysten er også målet med regjeringa sitt forslag i sjømatindustrimeldinga. Den ligger nå i Stortinget og skal endelig behandles i april. Men hvis vi skal ha trygge arbeidsplasser langs kysten så må vi også sørge for at det er mulig å tjene penger.

Det snakker de ikke om, «museumsvokterne», de som vil bevare og helst skru klokken tilbake. Som dem med den gamle grammofonspilleren i stua, som blånekter å flytte den en millimeter.

Fordi den alltid har stått der. Og spiller den samme plata, gang på gang.

Per Sandberg (Frp), fiskeriminister