– Vi må bygge på de gode prosjektene der litt ekstra tilrettelegging gjør at ungdom fullfører videregående skole, får arbeidstrening og får tatt fagbrev, sier gruppeleder i Høyres fylkestingsgruppe, Beate Bø Nilsen.

Beate Bø Nilsen og et samlet fylkesting vedtok derfor enstemmig en felles uttalelse der fylkestinget ønsker å styrke praksisnære og styrkebaserte læringstilbud for unge mellom 16 og 24 år.

– Vi har økt gjennomføringen i vår videregående skoler de siste åtte årene. Men fortsatt er vi ikke i mål. For å øke gjennomføringen ytterligere vil Nordland fylkesting fortsette arbeide med å styrke overgangen mellom grunnskole og videregående skole. Det er i denne overgangen vi dessverre mister en del elever ut i utenforskap. Koblingen til samfunnet og videre utdanning trenger bare litt ekstra tilrettelegging. Det jobbes etter gode metodikker enkelte steder i fylket, men vi må spre denne måten å jobbe på ut til alle, påpeker Bø Nilsen.