Handelsbygg benekter at produksjonen lager støy som plager naboer og friluftsinteressene i området på et helt uakseptabelt nivå. Da selskapet fikk midlertidig tillatelse til å starte opp, var et av vilkårene at de skulle levere støymåling ved første oppstart og ved hver utvidelse av maskinparken. Det har selskapet ikke gjort flere uker etter oppstart.   Produksjonen har pågått i fra i juni. I den tiden har naboer vært nødt til å lukke soveromsvinduer om natta. Andre har vært flyttet soverom i kjelleren. Støyen fra anlegget er plagsom i turområder, i lysløypetraseen og på turstier i Hadselåsen, innpå en kilometer unna. Ansatte på butikken ved senteret er sterkt plaget. Men aller verst er det om natta. Da øker støynivået kraftig. Det er oppsiktsvekkende at Handelsbygg tillater seg å hevde at anlegget ikke medfører mer støy enn normal handelsaktivitet, som utsalg fra hagesentre og planteskoler, lagervirksomhet, kontorvirksomhet og håndverksaktivitet. Dette er mildest talt en lemfeldig omgang med fakta og en meningsløs konklusjon.   En ting at er Handelsbygg ikke har levert dokumenterte og pålitelige støymålinger på eget anlegg og derfor ikke vet hva de snakker om. De har heller ikke ferske støymålinger fra andre virksomheter i områder.   Det andre poenget er at støy fra utvinning av krypto skjer døgnet rundt og året rundt. Støyen kan derfor ikke sammenlignes med tidsbegrenset støy fra de andre virksomhetene som er innenfor arealet i reguleringsplanen. For øvrig visste Handelsbygg meget godt da de søkte at Miljødirektoratet har definert virksomheten som industri, og den er helårlig. Vi snakker om meget kraftintensiv industri som gir svært høy støyplage. Arealplanen er flere år gammel, men det er usannsynlig at det var dette de tenkte på de som den gang lanserte begrepet lett industri. Handelsbygg har eget ansvar for å forstå arealplanen riktig.

Ettersom Handelsbygg ikke har levert støymålinger, melder det seg et spørsmål om Handelsbygg/utvinner til nå har drevet ulovlig. Og verre kan det bli. De er bare i starten på å etablere de maskinene som skal på plass. Med mindre de får en returbillett fra Hadsel kommune. I flere år har støyen fra et datasenteret på Hønefoss plaget folk. Den er så helseskadelig at helsemyndighetene i kommunen har satt lavere støygrenser enn de nasjonale minimumsgrensene. På natt er kravet 30 desibel utenfor soveromsvinduet til folk. Det er et godt eksempel som kan følges andre steder i påvente av at virksomheten avvikles.   Klagen fra Handelsbygg er uten substans, provoserende og respektløs med tanke på hvilke plager naboer, butikkansatte og friluftsinteresser er påført.