Nord-Norge er svært underkommunisert både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi må nå ut med de gode historiene. Det må gjøres med godt og engasjerende innhold, i de kanalene hvor unge voksne er, og det må gjøres kontinuerlig. Det er avgjørende at vi som ønsker en fremtid i nord står sammen og gjør det i fellesskap. Omdømmeprogrammet Lev i Nord-Norge ser nå dagens lys.

Møter er avholdt og avtaler er gjort. Nå har starten gått for det mest omfattende og samlende omdømmeprosjektet for Nord-Norge noensinne.

- Det er åpenbart at Lev i Nord-Norge treffer en nerve. Bedrifter fortviler over mangelen på arbeidskraft. Mer enn 30% av de spurte bedriftene i Nord-Norge innrømmer at de ikke får tak i den kompetansen de etterspør. Arbeidsledigheten er under 2% mange steder. Det er rett og slett ikke nok mennesker å få tak i. Tiden for utredninger og analyser er over. Nå må vi gjøre noe, sier Tjønsø, daglig leder i Nettrakett.

- Vi har sett en svært negativ utvikling over tid, sier HR-sjef i Kronsteingruppen Anne Reinsnes. Vi står i fare for å komme i en ødeleggende spiral, hvor arbeidsgiverne bare henter arbeidstakere hos hverandre her i nord. Det hjelper lite for Nord-Norge om Kronsteingruppen henter en kompetent medarbeider fra en annen entreprenør i vårt nærområde. Vi er nødt til å jobbe for tilvekst til regionen og landsdelen. Alternativet er at alt stagnerer og stopper opp.

 De «gamle kanalene» er ikke lenger tilstrekkelig

- Vi lykkes ikke lenger med å rekruttere kandidater gjennom gamle kanaler, forteller Brita Kleivan, Kommunalsjef for HR i Sortland Kommune. Det holder ikke lenger å legge ut annonser og håpe at folk tar kontakt, uansett hvor spennende stillingen er. Vi må gå nye veier. Vi må fortelle om mer enn jobben. Skal vi få folk til å flytte til vårt område, må de vite hva det betyr å bo og leve her.

Og det er nettopp det Lev i Nord-Norge skal gjøre noe med. Godt og engasjerende innhold om hvordan det er å leve livet i nord, skal formidles. En egen nettside hvor det etter hvert vil være svært matnyttig informasjon om hva som skjer i Nord-Norge skal opp å gå. En strategisk og kontinuerlig omdømmekampanje for Nord-Norge, i de kanalene hvor unge voksne nå ferdes, skal iverksettes.

- Vi er nødt til å stå samlet for å bryte gjennom larmen av informasjon kandidater med familie til enhver tid pepres med, sier Tjønsø. Å bygge omdømme for en landsdel er ikke noe hver og en av bedriftene her i nord kan gjøre alene. Kostnadene og ressursene som skal til for å utføre en slik jobb er stor. Men dersom vi går sammen og gjør dette i felleskap, kan vi oppnå en effekt som vi hver for oss og hele Nord-Norge bare kan drømme om, fortsetter han. Ved å stå samlet om å utvikle «grunnhistorien» om hvordan det er å leve og bo i Nord-Norge, og distribuere dette i de kanalene hvor målgruppene faktisk er, har vi en «fighting chance». Vi må sørge for at Nord-Norge er fremst i bevisstheten hos dem som vi ønsker oss nordover, sier Tjønsø.

 Omdømmeprosjekt

Lev i Nord-Norge må ikke forveksles med et rent rekrutteringsprosjekt. Dette handler om omdømmebygging og kommunikasjon av Nord-Norge. En plattform som igjen skal gjøre rekrutteringsarbeidet i nord mer effektivt for alle. Lev i Nord-Norge skal legge breisida til og kjøre kontinuerlig påvirkning og opplysningsarbeid over tid. En klar og tydelig kommunikasjonsstrategi legges til grunn. Godt og engasjerende innhold produseres og oppdateres fortløpende. Kanalene etableres. En felles historie presenteres.

- Lev i Nord-Norge handler om å bake en større kake å dele av. Vi trenger flere folk inn i landsdelen, sier daglig leder ved Bø Netthandelskompetanse (BNK), Henrik Rødsand. I BNK er vi godt kjent med kraften av gode og kontinuerlige digitale kampanjer. Et engasjerende budskap til riktig målgruppe gir en effekt på kort og lang sikt. At Nettrakett nå tar initiativ til dette felles løftet for Nord-Norge liker vi svært godt. Sammen er vi sterke, og all vår erfaring tilsier at vi kan lykkes med å trenge gjennom – faktisk få mennesker til å tenke annerledes.

Kjører i gang nå

Kronsteingruppen, Holmøy Maritime, Elektroinstallasjon, VIKT, BNK, SmartDok, Ottar Bergersen & Sønner og Økoråd er blant de som nå går sammen med Nettrakett om å etablere første steg i satsningen. Mange aktører på tvers av fylkesgrensene er kontaktet og interessen for å kommunisere Nord-Norge ut er stor.

- Målet i første fase er å få på plass 50 bedrifter i en pilot. Vi nærmer oss dette med stormskritt, og vi får det til i løpet av sommeren eller tidlig høst, sier Tjønsø. I dialog med mange aktører, private som offentlige, skjønner vi at vi treffer en nerve. Jo flere vi blir, desto større blir effekten av det vi nå skal gjøre på vegne av hele felleskapet i Nord-Norge. Døren er vidåpen for alle aktører som vil være med – private som kommunale og statlige, avslutter Tjønsø