Jeg er opprørt over nok et kvinneundertrykkende debattinnlegg, som er egnet til å få varslere og utsatte til å fortsette å tie. Jeg er så opprørt at jeg er nødt til å svare «en av Norges første kvinnelige skolesjefer.» Hun har forresten også vært kommunedirektør, selv om hun fortsetter å kalle det for rådmann.

Sættem har gjennom 80- og 90-tallet overnattet «mer på hotell enn de fleste», i forbindelse med ledersamlinger. Hun beskriver det nærmest som et under at hun ikke ble utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet under noen av disse seminarene. Kan det ha vært fordi hun aldri lot det være tvil om hva hun ville eller ikke ville? Denne «jenta» med klare meninger. Det kan jo også ganske enkelt ha vært fordi de fleste menn opptrer og oppfører seg normalt og ikke-krenkende.

I flere av de sosiale settingene hun var del av, observerte hun etter hvert at mange kvinner «innyndet» seg hos eldre menn, og at noen av disse «sa nok nei for sent». En voksen kvinne som anklager medsøstre for å ha sagt nei «for sent»??? Jeg drister meg til å gjette på at hun som «skolesjef» (også kalt rektor) ikke var den som initierte «Nei er nei»-kampanjer, som skal forebygge seksuelle overgrep.

Jeg innser også at vi oppfatter varslere og utsatte vidt forskjellig, jeg har aldri tenkt at noen har vært verken hevngjerrige eller opptatt av å ødelegge noens liv. Derimot fremstår det som utrolig vanskelig og skambelagt å stå frem. Sættem er redd for at rettssystemet settes ut av spill, fordi "mannen aldri får forsvart seg". Det er vel knapt noen som har fått mer taletid enn Trond Giske. Når den ene etter den andre saken avdekkes, er det mer enn tydelig at det i mange miljøer er snakk om en ukultur. At det ikke finnes rom for å ta til motmæle, fremstår for Sættem som «en skamplett på demokratiets spilleregler». Det som er en skamplett, er at enkelte tenker med kuken, tror makt er et glidemiddel, og blir høy på seg selv fordi de klarte å ligge med en 32 år yngre skoleelev. Grunnen til at de «forsvinner ut av offentlighetens lys» er at ryggraden er så svak at den tåler ikke det sterke lyset.

Sættem synes å mene at det er et stort tap at vi mister «mange gode mannlige ledere». Jeg synes det er en befrielse å vite at jo flere saker som kommer frem, jo større sannsynlighet er det for at det tas grep som kan hindre at flere kvinner opplever uønsket seksuell oppmerksomhet. Hele debattinnlegget hennes er bygd opp rundt retorikk som flytter ansvaret fra de som utsetter andre, til de som utsettes. Hun hevder at gode ledere gjerne er «karismatiske menn med dametekke». Jeg vet ikke hvor forskningen på dette er hentet fra, men like fullt er det irrelevant. Det er også ufint ovenfor de mannlige lederne som både er karismatiske og har dametekke, men som velger ikke å bruke de delene av sin personlighet til å utsette andre for USO.

Avslutningsvis lurer hun på hva slags ledere vi får på sikt? Heldigvis ikke Gerd Irene Sættem eller Odd Roger Enoksen.

Dette innlegget sto først på trykk i Nordnorsk debatt.