Situasjonen er svært alvorlig for jobber, vekst og fremtidsoptimisme langs kysten nå.

I dag er jeg derfor med på å fremme et forslag i Stortinget for å dempe de verste effektene for lokalsamfunn av regjeringens skatteforslag for havbruk. Det er å fjerne bruken av «normpris».

Det er en grov beskyldning at oppdrettsbedrifter permitterer folk som del av et politisk spill.

Det er sikkert hardt for regjeringen å innrømme det. Men hovedårsaken til permitteringer er at deres eget skatteforslag preges av slurv og inkompetanse om næringen - som får betydelige negative konsekvenser i møte med virkeligheten.

Et av flere problemer er bruken av normpris basert på Nasdaq-pris i grunnrenteforslaget. Det innebærer at man risikerer skatteberegning på et langt høyere beløp enn det man faktisk har solgt laksen for ute i verden. Det går selvfølgelig ikke an å drive seriøs internasjonal handel på slike vilkår.

Da tvinges man over i spotmarkedet og mange langsiktige fastprisavtaler ryker. Det er det som skjer nå. I neste omgang har man da ikke grunnlag for å beholde landbasert fiskeforedlingsindustri.

Med vårt forslag i dag kan vi rette raskt opp i denne avgjørende svakheten ved regjeringens forslag.

Så håper jeg at regjeringen vil sette seg ned med Høyre og utarbeide et seriøst samlet skatteopplegg for havbruk som kan stå seg over tid. Da må vi ta oss god tid til å lytte til vertskommuner og næringsaktører. Det må være en skattemodell som tar vare på lokal verdiskaping og gir konkurransekraft for Norges nest største eksportnæring.