Etter møte med foreldre til barn ved Innlandet skole i går kveld, sitter vi i MOS igjen med mange sterke inntrykk.

Jeg møtte en gruppe hadselværinger og foreldre på Innlandet som grunnet uryddige kommunale prosesser og mangelfull eller fraværende vedlikehold av skolebygget, har mistet det meste av tilliten til Hadsel kommune.

Det startet med kommunedirektørens uvirkelige budsjettforslag hvor Innlandet skole skulle legges ned allerede fra januar 22 og hvor skolebarna skulle sendes med båt over et utfordrende havstykke, en reisevei som ville ta opp mot en time fra hjem til skole, hver vei.

Kommunestyret satte imidlertid i budsjettmøtet ned foten for dette og slo vel fast at endringer i struktur kun skal gjennomføres etter en forutgående åpen og ryddig planprosess med fokus på kvalitet og ikke økonomi.

Likevel har nå posisjonen, bestående av SP, AP og Høyre igjen skapte ny usikkerhet i forhold til skoletilbudet allerede nå til høsten.

Det er ikke vanskelig å forstå at fortvilelsen er total blant foreldrene og tilliten til Hadsel kommune og flertallet i kommunestyret er fraværende.

Uten at noen helt vet hvem som har kommet på dette, så har flertallet funnet ut at skolen kan midlertidig flyttes til et uisolert loft fra 50-tallet på alderssenteret, et lokale som absolutt ikke egner seg til formålet.

Den usikkerhet som kommunestyret har bidratt til gjennom sitt vedtak, rammer de aller svakeste i samfunnet vårt, nemlig barna på en for meg uutholdelig måte. Elevene ved Innlandet skole har først måtte forholde seg til kommunedirektørens budsjettforslag om nedleggelse av skoletilbudet fra januar 2022, og nå til utsikkerhet om det vil være et skoletilbud fra august 2022.

Jeg vil påstå at skolebarna ved Innlandet skole og foresatte nå er utsatt for et uhørt politisk spill som selvfølgelig skapet angst og usikkerhet. Samtidig er vel inntrykket de fleste sitter med, at det samme flertallet bestående av SP, AP og Høyre ikke står frem og forklarer og forsvarer egne forslag, men heller har «gått i skjul».

Jeg tror ingen hadselværinger, uansett om en bor i tettsted eller i bygd har tillit til at skolestruktur skal avgjøres av «kommunal slendrian med vedlikehold» eller kommuneoverlegens vedtak som følge av dette.

Men slik er det altså blitt.

På Melbu og Stokmarknes har vi tatt oss råd til bygge flotte moderne skoler. På Innlandet vurderer flertallet som nevnt å starte opp skole på et uisolert loft på fra 50-tallet på alderssenteret. På Stokmarknes vurderes det å bygge ny gymnastikksal, til tross for at det er nok kapasitet på stedet. I tillegg vurderes det å bygge et opplæringsbasseng, til tross for at bassengkapasiteten på Hadseløya er god nok fra før til å gi alle skolebarna et godt svømmeopplæringstilbud. Her mangler det ikke på noe.

På Innlandet er situasjonen en helt annen og det er nærliggende å stille spørsmål om vi er i ferd med å skape A og B-lag innenfor skolesektoren.

Det hele virker litt uvirkelig og jeg vil bare igjen minne om kommuneplanens samfunnsdel som slår fast at det i Hadsel kommune skal tilrettelegges for bolyst og vekst i alle deler av kommune.

Nå haster det med å rette opp tilliten å sikre et godt og trygt skoletilbud på Innlandet fra høsten av.

Vår vurdering i MOS er at det på kort sikt kun ett seriøst alternativ, det er å snarest gjennomføre de utbedringer som kreves ved skole slik at denne blir godkjent for videre drift fra august 22.

Samtidig må det iverksettes et tillitsvekkende arbeide med å vurdere om bygningsmassen skal renoveres eller om et fullverdig nybyggalternativ gir den beste løsningen.

Uansett hva valget her blir, så må det gjenskapes tillit og trygghet ovenfor befolkningen på Innlandet til at det også i fremtiden skal være et godt skole- og barnehagetilbud på stedet for alle barna til og med mellomtrinnet.

Til slutt vil jeg utfordre alle foresatte med barn i skole og barnehage i hele Hadsel kommune til å engasjere for å sikre et god og likeverdig skole for alle i hele kommunen, uavhengig av bosted. Akkurat nå er det Innlandet skole som tydeligvis er i spill.