Først av alt – det er en riktig påstand at norsk oljeindustri er en av de mest miljøvennlige i verden. Likevel slipper de norske plattformene ut klimagasser tilsvarende en femtedel av Norges totale utslipp, og en åpning av LoVeSe vil naturligvis øke denne andelen.

I tillegg kommer alle oljens senere bruksområder inn – for eksempel til drivstoff. Med klimapolitiske øyne, samt det internasjonale målet om å begrense den globale temperaturøkningen til 2° celsius, vil åpning for oljeutvinning være en kritikkverdig beslutning.

Det er viktig å tenke på en framtid etter oljen. Den rødgrønne regjeringen la i 2013 fram en rapport om at sysselsetting og verdiskapning innen fiskerinæringen i Nord-Norge kan dobles innen 2030. I dag, når oljeprisen ligger på 32 dollar fatet, vil selv åpningen av et gigantfelt være lite lønnsomt, spesielt sammenlignet med fiskerinæringen.

På den andre siden har fisk alltid vært viktig for Nord-Norge, og seismikkskyting og eventuell boring rundt LoVeSe kan ha store konsekvenser for økosystemet. Fisken er en fornybar ressurs som, om den forvaltes riktig, kan utnyttes i tusenvis av år framover.

Vi har alle hørt argumentet om hvor store konsekvenser et eventuelt uhell kan ha for regionen. Det sies at risikoen for uhell rundt norske plattformer er liten, og vi kan gjerne gå med på det argumentet. Likevel er faktum at det sårbare systemet rundt LoVeSe ikke har råd til å risikere dette.

Fuglefjellene på Røst og Værøy, torskebestanden, korallrevene og Lofotens ubestridte posisjon som Nord-Norges turistperle står alle i fare for å bli oljeutvinningens offer. Det blir feil å sette regionens framtid på spill for relativt midlertidige arbeidsplasser innen oljebransjen, når Nord-Norge har et så stort potensial for verdiskapning på andre områder. Å åpne for oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja er en kortsiktig tankegang som riktig nok vil gi en liten økonomisk vinning, men kan vise seg å bli katastrofal for regionens framtid.

Det er derfor nok en gang på tide å oppfordre landets befolkning å ta opp hansken, og atter en gang gi politikerne et klart og tydelig «NEI» til olje- og gassutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja!