Er det prioritering når H/Frp ikke finansiere denne havna fullt ut i første 6 års periode?

Arbeiderpartiet mener nei, vi la inn startbevilgning allerede i 2017.

Regjeringen svikter på fiskerihavner.

Med dette forslaget vil nok ikke havneutbyggingen kunne starte før i siste del av første 6 års periode ( 2022--2223?).

Nesten alle fiskerihavner i planperioden er lagt i siste 6 årsperiode.(2024-2029) med unntak av Andenes med 50 prosent i første 6 års periode, og 100 millioner kroner til Gjerdsvika fiskerihavn på Vestlandet.

14 av 16 nye fiskerihavnprosjekt er lagt inn i siste periode.

Dette er en nedprioritering og utsettelse av fiskerihavnene.

Dette skaper stor usikkerhet, og når de samme partiene H/FRP sier at ansvaret for fiskerihavner skal flyttes til fylke eller kommunene etter 2020, så kan man mistenke dem for en bevist utsettelse.

Arbeiderpartiet går imot dette forslaget og mener at storsamfunnet/staten må prioritere fiskerihavnene for at lokalsamfunnene langs kysten også i fremtiden kan videreføre og skape nye arbeidsplasser og øke videreforedlingen av havets ressurser lokalt.

Arbeiderpartiet vil jobbe for en tidligere finansiering av fiskerihavnene en det som ligger i forslaget.