KrF stiller med to generasjoner KrFere i fylkestinget. Førstekandidat for KrF, Linda Helen Haukland og datteren Edel-Marie Haukland kombinerer fylkespolitikk og planlegging av valgkamp. Nå tar de til ordet for at barns tilgang på sosiale medier reguleres.

Haukland og Haukland kommer under fylkestinget i Bodø med politiske løsninger for å unngå at barn debuterer for tidlig på sosiale medier, noe vi vet har direkte negativ innvirkning på deres psykiske helse, faren for overgrep, konsentrasjonsevne, i tillegg til at det øker antall timer foran skjerm per dag.

Det er alarmerende at rundt 50 prosent av alle niåringene bruker et eller flere sosiale medier. Omfanget gjør at dette ikke bare er et foreldreansvar. KrF ønsker strengere regulering av selskapene bak. De må håndheve aldersgrensene, algoritmene må lovreguleres og vi må se på om aldersgrensene bør heves, sier de to.

For Edel-Marie er psykisk helse en hjertesak.

Det er klar sammenheng mellom sosiale medier og en dalende psykisk helse blant unge. Spesielt hos jenter har det vært et økende antall med spiseforstyrrelser. Derfor er det et politisk ansvar å forebygge psykiske helseproblemer, sier hun.

Linda Haukland er førstekandidat til fylkestinget for KrF. Hun er klar på at KrFs stemme trengs i fylket.

KrF har en egen tilnærming til fylkespolitikken. Vi står overfor store utfordringer, og spesielt tenker jeg på barn og unge. Det er for lite lek og for mye skjerm fra veldig ung alder. Vi må også forebygge rusbruk, det er flere unge som forteller at det er en oppfatning av at narkotika er legalisert.

Haukland og Haukland ser frem til valgkampen på hver sin kant, og er enig i at KrF trengs i Nordland.

Vi har politikk og arbeidslyst, nå trenger vi bare stemmene for å gå i gang, sier Linda Helen Haukland, som forøvrig opplyser om at det var datteren som vervet henne inn i politikken og ikke omvendt.

Edel-Marie Haukland er inne som vara på periodens siste fylkesting. Hun har akkurat startet i jobben som personlig rådgiver for partileder Olaug Bollestad, men har tidligere vært stortingskandidat i Nordland og KrFU-leder nasjonalt.