«Stans utbygging av vernede vassdrag, Støre»

foto