Det er ingen grunn til å svartmale og fjerne ordningen “fritt behandlingsvalg”, slik Arbeiderpartiet gjør.

Regjeringen vil avvikle fritt behandlingsvalg fra 2023. Hvis dette tilbudet forsvinner, betyr det en enorm svekkelse av pasienters rettigheter. Det er nesten ikke til å tro at regjeringen skal gjøre dette.

Fritt behandlingsvalg ble innført i 2015, og gir pasienter muligheten til å velge mellom behandling på offentlige sykehus, og ved private og ideelle som har offentlig godkjenning.

Ledig kapasitet på private sykehus skal utnyttes slik at den enkelte pasient får rask og riktig behandling, og staten skal ta regningen for det.

Fritt behandlingsvalg handler først og fremst om mennesker, og hvorvidt pasientene skal ha makt i møte med systemet, eller om denne makten skal gis til helseforetakene. Det handler om å gi mennesker valgfriheten og muligheten til å velge seg det behandlingstilbudet som passer best for seg, sin situasjon og sin helse.

Siden vi fikk på plass ordningen i 2015, har 60.000 pasienter brukt ordningen fritt behandlingsvalg. Det er kanskje ikke så mange når man tenker på hvor mange vi er i Norge, tenker du. Men det er fortsatt 60.000 pasienter – 60.000 mennesker – som har kunnet velge en behandling som passet bedre for seg, enn hva det offentlige kunne tilby, og dette uten at det har kostet dem en krone mer.

Det finnes mange historier om mennesker som forteller at fritt behandlingsvalg reddet livet deres. Hvis fritt behandlingsvalg kan redde et eller potensielt flere tusen liv, er det helt ubegripelig at Arbeiderpartiet og regjeringen er så ivrige på å fjerne tilbudet.

Mange av dem som benytter seg av fritt behandlingsvalg trenger rusbehandling eller psykisk helsehjelp. Når du sliter med rusavhengighet eller store psykiske plager, finnes det ikke bare én kur, eller én riktig behandling. Dette er lidelser som må møtes med individuell hjelp. For det som er riktig for én person er ikke nødvendigvis riktig for en annen. Derfor trenger vi et mangfoldig behandlingstilbud, og derfor trenger vi valgfrihet.

Pasienter fortjener muligheten til å få bestemme over egen behandling. Men nå vil altså Arbeiderpartiet i regjering ta fra disse menneskene muligheten til å velge annerledes – med mindre de kan betale for det av egen lomme. Det er en todeling av helsetjenesten som Høyre ikke vil akseptere.

Jeg lover at vi i Høyre skal fortsette å kjempe for pasientenes frie valg!