1. mai er arbeiderbevegelsens kamp- og solidaritetsdag. Kampen har sin opprinnelse fra Chicago, der politiet drepte flere demonstranter under en generalstreik for åtte timers arbeidsdag i 1886. I Norge ble 1. mai første gang markert i 1890, og det er først og fremst fagforbundene og Arbeiderpartiet som har stått på arbeidernes side, deretter SV og Rødt som går i toget for arbeiderne.

At Høyres Aasheim oppfordrer flere til å gå i 1. mai tog støtter jeg . I alle de årene jeg har feiret denne dagen, har jeg ikke sett noen fra Høyre-siden på talerstolen eller i toget.

Flere burde gått i 1. mai-toget – E24

Hvor får Aasheim det fra at flere ønsker midlertidige stillinger? Det bør være et valg! Sykepleiere ønsker hele, faste, trygge stillinger og bedre lønn. Heldigvis har flere søkt studieplass for sykepleie til høstens opptak, det er en av de mest populære studieretningene sammen med juss og økonomi. Nå gjenstår det å løfte læreryrket, så flere søker opptak her. Derfor vil regjeringen fjerne matte kravet.  Jeg er glad for at regjeringen strammet inn adgangen til innleie. Er Aasheim klar over hvor utrygt det er å jobbe via. bemanningsbyrå? Hvordan kan Aasheim og Høyre-siden mene at det er bedre enn fast ansettelse hos arbeidsgiver? Det er utrygt og som oftest en midlertidig stilling, nettopp derfor ønsker venstre-siden hele, faste og trygge stillinger. Ikke oppdelte stillinger med utrygge rammer hos et bemanningsbyrå.

Jeg har selv jobbet via. bemanningsbyrå, noe jeg virkelig ikke vil anbefale videre. Har Aasheim selv kjent på utryggheten ved å være ansatt via. bemanningsbyrå? På den tiden var jeg glad jeg hadde fagforbundet i ryggen og at jeg alltid har vært medlem i et fagforbund så lenge jeg har jobbet. Arbeidsmarkedet i Norge er enda utrygt, noe venstre-siden jobber hardt for å få bukt ned, få ned privatiseringen og halve stillinger.  Høyre har ikke vært på fagforbundets side, heller ikke feiret arbeidernes dag. Nettopp for at Høyre ikke står på arbeidernes side, de prioriterer formue til de rikeste, fremfor arbeiderne på gulvet.

Og ja, Høyre sier i enhver sammenheng at de rike skaper arbeidsplasser, betyr det at noen få skal tjene milliarder og ikke betale formueskatt? Mens arbeiderne skal ha utrygge jobber gjennom bemanningsbyråer og oppdelte stillinger,noe jeg mener selvfølgelig er feil.

Flere burde gå i 1. mai tog, for å støtte fagforbundene og arbeiderne. Vi skal ikke ta våre rettigheter for gitt, hver eneste mai er det fare for streik og flere blir tatt ut i streik, senest nå er det brudd i statsoppgjøret.

Og Høyre var på fremmarsj i flere norske kommuner ved fjorårets valg og de ligger høyt på meningsmålingene. Da mener jeg at vi skal tenke over og sette oss inn i hvilken politikk de fører for vanlige arbeidere.

Venstre-siden prioriterer å få Norge trygt gjennom urolige tider, med høye renter og dårlig råd. Der skaper vi politikk som når ut til flere og ønsker at de rike skal bidra mer til velferdssamfunnet vårt.

1. mai er arbeidernes kampdag, det er kravene vi stiller for et mer rettferdig samfunn. Et krav som vokser frem for å få ned forskjellene i samfunnet.

LO fyller i år 125 år, deres krav var 8 timer arbeid, 8 timer hvile og 8 timer fri. Det overlevde alle regjeringer, frem til Høyre-regjeringen utvidet normalarbeidsdagen til 9 timer.

Det handler om arbeid, velferd og trygghet. Dagens regjering med SV i budsjettforhandlinger, jobber for å få ned forskjellene og skape trygghet for folk flest. Vi sørger for pensjon fra første krone. Det å ha en hel, fast stilling er viktig, derfor er det innført begrensninger i vikarbruken, adgangen til midlertidige stillinger fjernet og retten til heltid er styrket, året uten AAp er fjernet og høyreregjeringens urettferdige kutt i ferietillegg til de som mottar dagpenger.

SVs viktigste prioritering er og har lenge vært billigere tannlege for flere grupper, vi ønsker den gratis og vi jobber for å stoppe fastlegekrisen, over 50 tusen flere har fastlege nå enn under forrige regjering. Her på Sortland må vi jobbe for å rekruttere flere til helse og kjempe for å bevare døgnplassene innen psykriatrien på Stokmarknes.

Arbeidsledigheten er gått ned i Norge de siste årene.

Trygghet på jobb bidrar til trygghet hjemme. Det bidrar til trygge liv.

Historisk kan jeg ikke se at Høyre har stått på arbeidernes side, i fremtiden ønsker jeg å se mer av det og se dere i 1. mai toget, dere er velkommen!