LPP Vesterålen sender følgende innspill til politiske partier.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse – LPP, krever at alle partiene er med i en samlet lokal kamp mot nedbyggingen av døgnplasser innen psykisk helse. Dette må kommunene jobbe oppover i systemet for å få til.

Lpp har følgende punkter som kan være med i de ulike partiprogram.

En meningsfylt hverdag for alle

·      Økt bruk av Individuell plan (IP)

·      Opprettholde dagtilbud som også kan være et avlastningstilbud til pårørende

Flere praksisplasser for personer med funksjonsnedsettelser

·      Dette kalles ulike ting i kommunene, men vi bør si noe om at alle har rett til arbeid.

·      Det må også være tiltaksplasser for pårørende som har vært lenge utenfor arbeidslivet. Her bør det legges til rette for at pårørende har mulighet til å ivareta pårørendeoppgaven.

Kommunen må nå ut til de som isolerer seg

·      Alle skal ha en gruppe og et nettverk de har tilhørighet til i tillegg til familie.

·      Dette er spesielt viktig nå etter 2 år med pandemi og inflasjon

Differensierte botilbud skreddersydd den enkeltes behov for bistand

·      Økte ressurser til bolig for psykisk syke

·      Mindre sosiale og økonomiske forskjeller

·      Økt oppfølging til de i egen bolig. Pårørende skal ikke være vaske- og ryddehjelp for sine nærmeste.

·      Kommunale boliger må ha god standard og husleie tilpasset den enkeltes økonomien slik at man har råd til å leve

Kommunen må som arbeidsgiver legge til rette for at pårørendesituasjonen blir en del av livsfase-personalpolitikken

·      Systematisk samarbeid med pårørende skal styrkes

·      Pårørende skal inkluderes i samarbeid på individ og systemnivå

·      Opprettelse av kommunal koordineringstelefon for pårørende

·      Pårørende må få plass i ulike kommunale råd og utvalg