«Ruller tilbake viktige maritime krisetiltak»

foto