- Årets bondeopprør er avgjørende for fremtidens landbruk i Norge.