Regjeringen vil avvikle Fritt behandlingsvalg. Ordning er en pasientrettighet som gir deg og meg mange av de samme valgmulighetene som tidligere kun var forbeholdt de med tjukkest lommebok, nemlig å selv få velge hvor vi skal få enkelte behandlinger, uavhengig om det er hos en privat eller offentlig virksomhet. Regjeringens begrunnelse synes å være ideologisk tungt forankret i troen på at systemet er viktigere enn pasienten. Mange av de over 70 000 pasientene som har brukt ordningen siden 2015 vil være uenig.

Det har ikke vært en amerikanisering eller skylt en privatiseringsbølge over norsk helsevesen. De aller, aller fleste i Norge får sin helsehjelp av det offentlige. Slik vil NHO det fortsatt skal være. Et sterkt, offentlig helsevesen er – og skal være – grunnsteinen i vårt velferdssamfunn. Men det er – og har alltid vært – behov for et innslag av helse- og velferdsbedrifter. Dette samarbeidet mellom bedrifter og offentlige aktører har vært med på å bygge det velferdssamfunnet vi kjenner i dag, og skal være med å løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer. Derfor er det synd å lese at Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttaler til media at bedriftene samlet sett har bidratt til å svekke helsetjenesten vår.

En som har brukt fritt behandlingsvalg er Evelyn. Hun trodde hun skulle miste livet til rusen da hun fikk beskjed om at det var 26 ukers ventetid hos det offentlige. Gjennom fritt behandlingsvalg fikk hun etter 14 dager opphold på Bolkesjø som drives av Mestringshusene, på det offentliges regning. En annen er Marius. For elleve år siden fikk han de første symptomene på panikklidelser og angst. Behandlingen han fikk gjennom fritt behandlingsvalg på Hurdalsjøen Recoverysenter reddet ifølge ham selv livet hans. Dette er kun to pasienthistorier. Det finnes mange flere.

Fra 2002 til 2020 ble kapasiteten på behandlingsplasser innenfor psykiatrien bygget kraftig ned fra 5.751 plasser til 3.582 plasser. Dette har ført til velkjente og store problemer i psykiatrien med ventetider på opp mot 2 år. Fjernes Fritt behandlingsvalg slik som foreslått fra regjeringen vil det kunne resultere i en ytterligere nedbygging av opptil 500 behandlingsplasser innenfor psykiatrien.

På vei ut av en koronapandemi og inn i en flyktningkrise og eldrebølge hvor bedrifter har bidratt, og står klare til å bidra, bruker regjeringen tid og energi på å føre en ideologisk kamp mot bedrifter innenfor helsesektoren. Det er uforståelig.

Vi står overfor store utfordringer i årene som kommer. La oss satse på det vi vet fungerer, det som har vært en suksessoppskrift for Norge; Et godt og tett samarbeid mellom bedrifter og offentlige aktører.

For de store oppgavene løser vi best sammen. Til beste for pasientene og samfunnet.