Det er ingen tvil om at vi ble svært overrasket over å lese om forslaget til ny næring på Myran, Stokmarknes. Noen trodde først det var en spøk, for det å etablere datasenter til utvinning av kryptovaluta er veldig “2017”, ekstremt kraftkrevende og lite framtidsretta når verden skriker i ei energikrise.

Næringsarealet, som ligger på myr, var i nær tid først regulert til boformål, deretter ble det søkt brukt til næring. Vi leser i avisen at tomteeier ønsker å bruke arealet til et datasenter for å lage kryptovaluta, bruke strøm tilsvarende 4000 boliger per år - og dertil ikke skape en eneste arbeidsplass. Det høres ut som en dårlig investering for Hadsel og hadselværinger.

Det er viktig å lære av andres erfaringer. Ser vi rundt oss, så vet vi at Ballangen nylig har brent seg stort på et forholdsvis likt “eventyr”. For fem år sida skulle de etablere et datasenter for kryptovaluta, men ingenting skjedde. I Alvdal skulle de etablere det samme. Resultatet er tre kontainere med støy, men som nå trues med stopp fordi strømmen i Norge er for dyr. I Telemark slår de av datamaskinene på grunn av dyr strøm. Kunnskap og vitenskap er viktig for oss i MDG, og vi vet at hadselværingen er fornuftig. Vi kan og bør lære av andres feil.

Timingen er jo også særs dårlig, i en vinter hvor mange kjenner svært hardt på pengboka at strømmen har vært mye dyrere enn tidligere år. Å bruke et argument som “strømoverskudd” i nord, er dårlig. Framover skal vi elektrifisere det meste i Vesterålen, og legge til rette for flere nye bedrifter. Da kommer vi til å trenge strømmen vi har, og mere til.

Framtidig næringsutvikling må være bærekraftig og tuftet på en såkalt smultringøkonomi. Det betyr at vi må sikre at alle kan leve gode liv med muligheter, i fellesskap – innenfor naturens tålegrense. For lokalsamfunnet vårt er det viktig at de etableringer vi legger til rette for gir tilsvarende tilbake igjen. Vi kan vel alle være enige om at dette gir lite tilbake til Hadsel og lokalsamfunnet. For miljøet på Myran, dyr og natur i Hadselåsen og for framtidige - potensielt strømkrevende - næringsetableringer i kommunen, vil en realisering av dette forslaget være ganske ødeleggende.

Vi har i Hadsel klare nasjonale og lokale klima- og energikrav og mål vi skal levere på. Forslaget om et kraftkrevende datasenter på Myran samsvarer ikke med noen av planene våre. Vi i Miljøpartiet de Grønne mener det er selvsagt at lokalpolitikere og kommunens administrasjon må være klare på hvilke næringer vi ønsker velkommen og skal legge til rette for. Det er tross alt innbyggerne som betaler for infrastrukturen i kommunen, gjennom kommunens investeringer. Nye næringer i Hadsel bør ha verdier og konsekvenser som gjør livet bedre for folk i Hadsel - ikke bare en potensielt lavere nettleie som eneste pluss. Etablering av datasenter er heller ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan, som sier at området kan utnyttes til kontor, lager, håndverksrelatert virksomhet, lett industri (produksjon av forbruksvarer) og plasskrevende handel.

Det er utrolig mange andre næringer som vil gi både innbyggere og kommunen mer igjen for innsats og infrastruktur. Det antydes at innbyggerne kan få en gevinst i form av lavere nettleie. Dette er i beste fall spekulativt, i og med at vi vet at det skjer store strukturendringer i strømselskaper og strømpolitikk. Denne ideen høres derfor rett og slett ut som en litt dårlig spøk.

Vi har en helt ny samfunnsdel i kommuneplanen, og et enstemmig kommunestyre har valgt at et klimanøytralt og bærekraftig lokalsamfunn, bolyst og god folkehelse, framtidsrettet næringsutvikling og bærekraftig forvaltning av natur og miljø. Dette luftslottet går på tvers av målene som ble vedtatt i 2021. Så dårlig hukommelse har ikke politikerne i Hadsel, heldigvis.

Vi i Miljøpartiet De Grønne i Hadsel håper og forventer at flere politikere vil være tydelige på at dette er en virksomhet som ikke er ønsket i kommunen.