«Styret har fulgt opp årsmøtevedtaket uansett hva Geir Rognan påstår»