Hvordan kan det ha seg at et kommunestyre fatter vedtak som ses som tydelige, og så blir de allikevel ikke fulgt opp? Og hva slags mekanismer er det i den kommunale ledelsen som gjør dette mulig? Jeg trekker nå fram ei sak som flere ganger har vært i media.

På møte i Hadsel kommunestyre 16. juni 2022 ble det vedtatt i sak 65/ 22 punkt 4: «Det forutsettes at alle involverte parter, også foreldre, elever og ansatte ved Innlandet skole, skal holdes orientert og involveres i hele prosjektfasen».

Vedtaket var enstemmig, og det burde være tydelig. Som flere andre, så jeg det som en måte å rette opp etter det famøse vedtaket av 28. mars, sak 36/ 22. Et flertall fant da på å utrede aldershjemmet på Hennes som undervisningssted for skolen og barnehagen.

Foreldrene ble overrumplet og spurte seg: Hva i all verden gjør vi nå? De fleste som stemte for 28., angret og vedtaket ble opphevet, men som det kan påvises: Noen gjemte «aldershjemmet» i sitt hjerte til ny bruk.

Kommunestyrets klare ordvalg 16. juni sa fra om at medvirkning skulle være kursen. Involvering gir som kjent, rett både å bli informert, men også til å få komme med synspunkter før avgjørelser blir tatt.

Gikk det slik vi la opp til? Et klart eksempel på at det ikke ble tilfellet, er da lederen i samarbeidsutvalget hadde innkalt til møte 9. feb. i fjor. Da satte kommunedirektøren det til side for så å innkalle til eget møte noen dager senere og det uten saksliste. Skolens representanter visste ikke tema før møtet startet. Litt av en medvirkning!

Til møtet i hovedutvalget for oppvekst 14. feb. i år ba jeg om orientering om skolen. Da fikk vi vite at rapporten fra konsulentfirmaet HRP var kommet. Den var datert to og en halv måned tidligere, noe som var ukjent også for de som skulle involveres.

I Vågan er det bygd nye skoler i Kabelvåg, Gimsøy og Strauman. De er plassbygde. Det er også blitt renovert i Laukvik. God medvirkning fra alle parter, fra første stund, har blitt sett på som både kostnads- og bygningsmessig effektivt. I Hadsel virker det som om noen på rådhuset blir frustrerte hvis man vil vite om noe skjer.

På kommunestyremøtet for en uke siden vedtok vi så og det også enstemmig: «Kommunestyret ber kommunedirektøren invitere lederen for samarbeidsutvalget – og for lokalutvalget til møte der medvirkning i tråd med kommunestyrevedtak om Innlandet skole, sak 65/ 22, punkt 4 er tema. Utvalgene velger selv evt. annen representant enn leder(ne). Møtet(ene) skal ta sikte på å komme fram til enighet om medvirkning i den videre prosess om rehabilitering/ bygging av skolen på Innlandet».

Det er kommunedirektørens ansvar å iverksette folkevalgtes vedtak. Der er også et politisk i å se til at dette blir gjennomført.

Hennes, 2. mai 2024

Arne-Reidar Johansen