«Marin forsøpling må få en tydeligere rolle i test og treningssenter for beredskap mot akutt forurensning på Fiskebøl»