Dette omtales ofte som”trynefaktor”, altså – at læreren setter karakter etter hvor godt læreren likerdeg. I et moderne skolesamfunn som Norge holder dette ikke mål. Nårtrynefaktoren går så langt at det går utover karakterer, ja da er det noe feil.Når karakteren din er forhåndsbestemt av læreren fordi du er godt likt, kandette virke demotiverende for andre elever. For hva er vitsen i å legge massejobb og energi i en prøve når du vet at du får en treer? Skal virkeligtrynefaktoren påvirke de faglige resultatene til eleven?

Trynefaktor er faktisk et problem i den norskeskolen, derfor må man se på tiltak som kan redusere tilfeller av trynefaktor igrunnskolen. Unge Høyre tenker på akkurat det, fordi vi ønsker å forhindretrynefaktoren i skolen ved å innføre anonym retting av prøver, slik at storeprøver og tentamener skal rettes anonymt på samme måte som på universitet oghøyskoler. Tiltaket vil gi elevene en rettferdig karakter baser på det de harprestert, ikke basert på om læreren liker deg.Vesterålen Unge Høyre sitter igjen med en oppfatning om at dagens ordning imange tilfeller påvirker elevenes karakterer, og vi vil derfor få med kommunenei Vesterålen til en prøveordning som sikrer at alle skoleelever får karakterende fortjener, uansett hvordan forhold en har til din faglærer. Det er ikkehumøret til faglærer som skal basere dine faglige vurderinger – det er detfaglige som skal bedømme det.Vi kan da ikke være tilhenger av trynefaktor når dette kan forhindre deg i å taden utdannelsen du ønsker? Samfunnet i Norge er tjent på at vi utdanner mennesker i ulike yrker, spesieltinnenfor yrkesrettede utdanninger. Da kan ikke trynefaktoren være en faktor forat eleven ikke føler mestringsfølelse eller at eleven dropper ut. Derfor menervi i Unge Høyre at elevene vil føle at de presterer bedre i arbeidet, omrettingen foregår anonymt. Da slipper eleven å måtte fokusere på hva lærerenliker å lese, men heller fokusere på det faglige.  Det skal ikke være slikat elevene er redde for hva læreren ”liker” for å komme på godfot med læreren,for å oppnå de gode karakterene. Idagens skole skal det være det faglige som bedømmer vurderingen, ikke hvor godtlæreren liker deg.

Anonym retting av prøver kan gjøre det lettere forlærere å gi rettferdige karakterer til eleven, som igjen vil hjelpe lærere somofte måler opp personligheten fremfor det faglige. Anonym retting av prøver vilgjøre det lettere for lærere som sliter å skille det faglige med kjemien ogpersonlige oppfatninger av eleven.

I dag fortjener alle elevene et rettferdigskolesystem, da trenger vi også et rettferdig vurderingssystem som ikke målervurderinger etter personlige oppfatninger, men heller det faglige. Ja tilanonym retting av prøver!

Jenny Rinde Johansen,for Vesterålen Unge Høyre