Høyrepolitikken har fått skudd for baugen. Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for mye god politikk. Grunnen er at valget i fjor endret Stortingets dynamikken i Stortinget fordi KrF kom på vippen.

Mindre innleie

En av de viktigste sakene er en ny hovedregel for innleie av arbeidskraft. Bare virksomheter som har landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett som skal kunne leie inn arbeidstakere. Det skal selvsagt være mulig å leie inn vikarer, eller spesialisert kompetanse og ekstra bemanning for å ta unna topper. Men smutthullet for useriøs innleie skal nå vekk.

Utviklingen har gått for langt, for lenge, mener vi. Enkelte steder fortrenger innleide faste ansettelser, særlig innen bygg og anlegg i Oslofjordområdet. Vi vet at lønns- og arbeidsvilkår er under press, og at det har blitt vanskeligere å organisere seg.

Utdanning som ledig

Regjeringen er pålagt å utarbeide regler for at arbeidsledige skal kunne ta utdanning mens de mottar dagpenger. Viktig for arbeidsledige som trenger å fornye kompetansen, omskolere seg eller bygge på den kunnskapen de allerede har. Ikke minst er det avgjørende at unge hjelpes til å fullføre videregående.

Vi har sørget for at det også gis tilskudd til rehabilitering av nedslitte sykehjem. Viktig fordi hvis 30 nye plasser bygges, samtidig som 50 gamle ikke pusses opp, får ikke alle et godt og verdig tilbud i eldreomsorgen.

Vi har også fått vedtatt større åpenhet om konkursryttere, altså useriøse bedriftsaktører som utnytter folk og regelverk så mye de kan, før de slår seg konkurs og går videre.

Flere eksempler

Vi fikk nylig flertall for at flere av institusjonsplassene i barnevernet skal eies og drives av ideelle aktører. De ideelle aktørenes andel skal økes fra ca 20 prosent i dag til 40 % innen 2025, men uten at andelen offentlige plasser blir redusert. I praksis betyr det at flere kommersielle aktører skal fases ut av barnevernstilbudet. Det er viktig. Å ta vare på noen av de mest sårbare barna våre er ikke egnet for anbud og konkurranseutsetting.