Tilbudetfra staten i årets jordbruksoppgjør er latterlig lavt og følger ikke oppstortingets målsetninger. Det leggeropp til at større bruk tar alt av gevinst og forsterker tendensen  der store bruk blir kunstig lønnsomme. Detteraserer grunnlaget for mindre bruk med miljøvennlig utmarksbeite, slikflertallet av bruk i Nordland er. Tilbudetvil øke inntektsavstanden mellom bønder og andre yrkesgrupper, det vil redusereproduksjonen av mat basert på norske ressurser, og det fører til økt import avråvarer til dyrefôr.

Rødtstøtter bøndenes kamp for en sunn norsk matproduksjon og et jordbruksoppgjørsom ikke svekker matproduksjonen basert på våre egne ressurser. Norsk landbruk skal sikre trygge, kortreiste oggode råvarer av god kvalitet, god dyrehelse og arbeidsplasser inæringsmiddelindustri, reiseliv og andre næringer over heile landet. Da månorske bønder få lønn som fortjent.

Nå må opposisjonspartienepå Stortinget stille seg sammen med bøndene og ta ansvaret for å komme fram tilen jordbruksavtale  som sikrer en sunn ogklimasmart matproduksjon og  en levende næringsmiddelindustrii hele landet.

Ingeborg Steinholt

Gruppeleder for Rødt iNordland Fylkesting