Mye blir sagt og gjort i en valgkamp. Mange snakker om at velgere stemmer taktisk, de vil så tvil, sverte politikken til andre partier og rope høyt for å skape oppmerksomhet om seg selv. Selv dårlige saker blir ropt ut i kampens hete, fordi det skaper oppmerksomhet.

Vi i Venstre vil ikke alltid være med på dette støyende spillet. Vi tror det folk trenger er ansvarlige og gode politikere som evner å gjøre gode valg for deg, for din familie, for dine barn, for dine barnebarn og for deres felles fremtid.

Hjerne og hjerte: For å gjøre det må vi lytte til kunnskap og ha hjertet til Venstre – på rette plassen. Folk med hjertet på rette plassen vet hva som er rett når man skal velge mellom, for eksempel pengemakta eller folks interesser. Vi er opptatt av at folkemeningen må komme frem og at makten alltid skal komme fra folkedypet.

Hvis 70 prosent av folket mener at LoVeSe og Mørebanken skal være oljefritt, så synes vi i Venstre at det bør bli værende oljefritt. Da synes vi det er feil om en liten gruppe politikere skal kunne beslutte å sette folkemeningen til side.

Småpartier i medvind: Vi ser på meningsmålingene at de store partiene jobber i motbakke. Samtidig seiler småpartiene i medvind.

Vi tror dette forteller at folk er opptatt av å bli hørt på ved valg. Folk flest forstår at partier som bruker hjertet ofte gjør kloke valg. Folk flest forstår også at den som brøler høyest sjelden er den som har rett. Meningsmålingene forteller nå at folk er lei av partier som sier de skal ta vare på fisken, og kysten, men som snur seg rundt og gjør det motsatte straks stemmesedlene er opptalt.

Venstre kjemper for folk: Venstre tror på folk. Venstre setter dyktige og tydelige folk til å gjøre jobben i Stortinget. Noen ganger blir vi upopulære for det, fordi det betyr at vi går i kampen og vinner den på vegne av deg og meg og vårt felles beste. Noen ganger må vi inngå upopulære allianser for å vinne frem med folkets politikk. Uansett hvor hett det går for seg i forhandlingene mellom politiske partier, slipper Venstre aldri sine grunnprinsipper av syne.

Hvis valget står mellom pengemakta eller folk – så jobber vi for folks interesser.

Hvis valget står mellom firkantete systemer eller folk – så jobber vi for folks interesser.

Folk i sentrum: Det er derfor venstre bruker slagordet – folk først. Det er fordi vi vil skape politikken på vanlige folks premisser. Vi tror at staten er viktig og vi mener bedriftene er viktige. Men folk er alltid det viktigste. Uten folk har verken bedriftene eller staten noen verdi. Det er kjernen i den liberale politikken.

Vi satser på skolen og på verdens beste lærere fordi det er bra for deg, meg og våre barn også i fremtiden. Vi satser på et grønt skifte fordi det er bra for deg, meg og våre barn, også i fremtiden.

Stem på folk som står på for andre folk, med hjerte på rette plassen. Godt valg.

Billedtekst: Satsing på gang- og sykkelstier er et tiltak for å gjøre folk tryggere. Venstre jobber for mange tilsvarende tiltak, for at du skal bli trygg og ha et godt samfunn.