For KrF har det viktigste vært å sikre et aktivt og mangfoldig landbruk i Nordland. Det får vi til gjennom å satse på de små og mellomstore gårdene, og stoppe regjeringens sentraliseringspolitikk.

Ryggraden norsk landbruk er fjøsene med 15 til 30 kyr. Disse har under både denne og den forrige regjeringen havnet i skyggen av større robotfjøs. Derfor har vi i KrF foreslått en redningsplan for nettopp disse.

Vi i KrF kan ikke se på at grunnlaget for matproduksjon i Nordland legges brakk. Nå har vi sørget for at disse gårdene kan satse og fornye seg.

Vi mener det er viktig at virkemidlene legger til rette for investeringer innenfor en variert og bærekraftig bruksstruktur som også tar utgangspunkt i arealgrunnlaget. Derfor må det legges tydeligere føringer for investeringsvirkemidlene i oppgjørene.

KrF har sørget for at målet for Nordlands bønder er å produsere mat med grunnlag i nordnorske arealressurser og driftsforhold.

Vi skal produsere mat slik at alle i Norge kan spise Norsk mat, ut. I tillegg er landbruket viktig for at vi har mat nok til å fø oss seg i krise. Landbruket er hjertet i mange av Nordlands kommuner. Når står vi opp for sysselsetting, kulturlandskap og bygder der ungdom kan satse og bosette seg.

Ønsket om et aktivt landbruk over hele landet har det viktigste for KrF, og jeg er glad for at næringskomiteens flertall er enig med oss i dette.