Endelig er det skoleferie! For mange elever en pustehull etter lekser og prestasjoner gjennom skoleåret. Venner og god stemning, reise, oppleve noe helt annet og skape gode minner er viktig. Men vi vet at for mange barn og unge som bor i familier med lav inntekt, kan sommerferien være en vanskelig tid. Ikke alle har råd til dyre utenlandsreiser, og mange har heller ikke råd til å reise på ferie innenlands.

Miljøpartiet De Grønne foreslår at barn og unge skal få reise kollektivt gratis i sommerferien. Det vil gjøre det mulig for unge å delta på sosiale sammenkomster, uavhengig av familiens økonomi. Vi vet at det er kjekt å ha noe å fortelle fra ferien når skolen starter opp. Men ikke minst er det viktig å kunne dele bilder på sosiale media, fra steder du er og ting du gjør. Slik er hverdagen for de unge. På snap og insta deles bilder hele døgnet, og det kan oppleves vanskelig og ekskluderende for dem som ikke har samme mulighetene som de andre i klassen.

Å kunne besøke venner og familie, delta på fritidsaktiviteter og få positive opplevelser hører sommerferien til. Å kunne reise gratis med bussen eller toget vil også bidra til at unge kan reise til sommerjobb et stykke unna. Ikke minst i distriktene der avstandene er lange, vil dette være et godt tilbud. Miljøpartiet De Grønne har satt av 250 millioner i sitt alternative statsbudsjett til dette, som er en liknende ordning som gjennomføres i Sverige. Vi ønsker oss svenske tilstander her hjemme, og derfor forslår vi dette for Stortinget.