Sortland Arbeiderparti ved Monica Jacobsen hevder i et leserinnlegg at regjeringen fører en usosial politikk

Les også: Kronikerne må betale regningen

Bakgrunnen ligger i at det i årets statsbudsjett ble gjort endringer i støtten til fysioterapi.

Men, Jacobsen gjør seg skyldig i å pynte litt på fremstillingen, mulig for å at budskapet om en usosial regjering skal klinge bedre.

Det er riktig at diagnoselisten er fjernet. Hittil er det kun de som har hatt sin sykdom på diagnoselisten som har fått tilbud om gratis fysioterapi. Det er urettferdig, tilfeldig og ikke i tråd med resten av helsetjenesten, der alle pasienter betaler en liten egenandel for bruk av det offentlige helsevesenet.

Videre, og her pynter Jacobsen på budskapet ved ikke å nevne dette, så er aldersgrensen for fritak for egenandel på fysioterapi økt fra tidligere 12 år til 16 år. Dette betyr at 9500 flere barn enn i dag får gratis fysioterapi.

I tillegg ble egenandelen senket fra 2670 kroner til 1990 kroner i året.

På Stortinget i helse- og omsorgskomiteens innstilling til budsjett foreslo Ap derimot å øke egenandelstaket til 2712,50, og at barn mellom 12 og 16 skal betale egenandeler for fysioterapi. Med dette forslaget vil om lag 45 000 pasienter få en egenandel som er over 700 kroner høyere enn regjeringen har foreslått.

Politikk handler om å prioritere. Jeg mener det er viktig å prioritere barn. Om Sortland Arbeiderparti er uenig i meg i dette får være opp til dem. Jeg skal iallfall ikke redusere dem til usosiale av den grunn.

Men jeg vil minne Sortland Arbeiderparti på at man i et halvt år selv ikke ville bevilge penger som kommunen skyldte fysioterapeutene i kommunen.

Heldigvis snudde man. Kanskje man også her kan håpe på endring i standpunkt?

Iallfall bør man kunne forvente at man toner ned stemplings retorikken ovenfor politiske meningsmotstandere selv om man er uenig i innretningen av velferden. Forskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet i denne saken står mellom hvem man prioriterer: barn eller et utvalg av tilfeldig kronikere. Høyre valgte barna og reduksjon i egenandelene.