Fagmilitære råd settes til side når prestisje skal oppnås. Jeg mener det er medias oppgave å minne politikerne som kaster bort milliarder på en utbygging av en base som ikke kan oppnå de resultater som verdenssamfunnet forventer, at det er deres feil, kun dere feil.

I gruppen Bevar Andøy Flystasjon, så kan man følge dokumentasjonen som samles sammen. Det ene beviset etter det andre fremlegges og bringes videre til Stortinget. Ingrid Fiskå i Forsvarskomiteen er en av de som stiller spørsmål i Stortinget. Men det gis rett og slett ikke svar. Ingen med makt svarer på spørsmålene om Andøya.

Men nå er det klart, basen videreføres, bare ikke som base for det den er bygd for. Nå blir den en base for mottak av allierte styrker. Om ikke lenge vil vi se det amerikanske flagget vaia i Nordporten på Andenes.

Så hva skjer da, når Evenes ikke kan levere de antall tokt som forventes av Norge å levere?

Selvfølgelig vi NATO-flyvningene mot Russland øke, og Russland vil svare på sin måte...

På et tidspunkt vil vi måtte flytte de norske MPA (P8) tilbake til Andøya. Men hva om stasjonen da er opptatt?

Jeg mener at dette er spørsmål som vi må fortsette å stille. Også er det en skam og uverdig at ikke det gjenværende trofaste personellet, som faktisk er i verdensklasse i sitt yrke, ikke får en avklaring.

Jeg håper media fortsetter å minne politikerne at de er ansvarlig, direkte ansvarlig, for denne katastrofen. Det er ikke uforskyldt eller uforsettlig, det er gjort med overlegg. Skammelig og trist.