Nå har jeg sittet stille i båten i denne debatten, som denne gang ble dratt i gang av Dzevad Lugavic for noen dager siden.

Men for hver dag som har gått siden jeg leste svaret fra teknisk sjef, har jeg irritert meg mer og mer over hva som egentlig ble svart fra kommunen:

Teknisk sjef John-Petter Karlsen i Andøy kommune oppfordrer folk til å melde ifra om skader i veien.

– På den nye nettsida til kommunen er det enkelt å melde fra om hull og skader i det kommunale veinettet, sier Karlsen.

Jeg kan til en viss grad forstå at man havner i en boble når man jobber med et spesifikt tema.

I min jobb som QC i næringsmiddelindustrien hender det fra tid til annen at jeg går i samme fella, ikke ser den store sammenhengen mellom tema som granskes eller forsøkes utbedret o.l.

Men ærlig talt...

Etter å ha hatt en del kjøretur i Andenes sentrum, slalomturer i mellom hullene og sidegatene og en tur vestover og til Stavedalen og Stave, bestemte jeg meg for å lære litt mer om hva teknisk sjef i kommunen vår neglisjerer av problematisk vei.

Hvis det er sånn at ikke sjefen er klar over den utrygge krøtterstien man må kjøre mellom bygdene vestover (særskilt på denne siden av øya) og alle dets sprekker, dype groper og asfalttomme hull som er i veibanen, har kommunen et langt større problem enn jeg trodde.

Jeg hadde grovt regnet måtte meldt inn 1 avvik pr 100 meter via nettsidene angående hull, hvis jeg skulle "gått ned den veien".

Men der er vi ved kjernen av irritasjonen min:

Skal det være innbyggernes ansvar å melde inn at standarden på veinettet i store deler av kommunen er så dårlig at man ødelegger biler, må ta farlige unnamanøvre og kjenner såpass godt til slalomløypa slik at det ser ut som man kjører med promille når man sjangler forbi hull og dødsfeller langs kommunalteide veier?

Er det opp til oss å si fra at dette ikke er holdbart?

Eller har vi ei teknisk avdeling som skulle tatt samme turene, meldt fra om standard videre i systemet til eventuelt de som sitter på pengesekken (gitt at det er årsak til manglende nytt dekke - for lite penger i kassa) og krevd at dette må utbedres, og ført avvik på nevnte veier?

Det burde være ei grunnforutsetning at en kommune på vår størrelse har vedlikehold og nytt arbeid på veiene når disse er i så dårlig forfatning som våre veier.