En dag får VOL kanskje forklare hvordan det er mulig å bruke så mye penger på ingen ting, men la nå det ligge.

Andøy Teknologipark As ble registrert 1. mars 2021 med formål å kjøpe, utvikle og leie ut eiendom knyttet til etablering av Andøya Spacport samt det som naturlig står i forbindelse med dette.

De fleste vil ha forståelse for at når det skal etableres og investeres i Norges og Europas første spaceport, det skal investeres milliardbeløp, så blir veien til mens man går.

På et tidspunkt var Andøy Teknologipark ment å være et viktig instrument for å legge til rette for en fantastisk etablering i Andøy. Det ansvarlige departementet hevdet nærmest at det var en forutsetning at Andøy kommune bidro i prosessen og etableringen,  nærmest som et spleiselag. Derfor skjøt kommunestyret inn 15 millioner kroner i Andøy Teknologipark AS.  Beløpet er kanskje svimlende i kommunal sammenheng, men det utgjør altså ikke mer enn 1 prosent av antatt investering på Andøya Spaceport.

Underveis i prosessen ble det avklart at staten, som eier av Andøya Space, ikke var villig til å bidra til finansieringen av Spaceporten ut over egenkapitalen, som ble skutt inn i selskapet. Selv om dette var en strategisk investering for Norge ut fra en strategi som er vedtatt i Stortinget.

Gode råd var dyre. Det måtte finnes andre måter å finansiere Andøya Spaceport på, som gikk langt ut over Andøy Teknologiparks evne til å løfte investeringen.

Heldigvis kom Andøya Space i kontakt med Oslo Pensjonsforsikring og fikk de inn som medfinansiør til Andøya Spaceport. Det skrev Vol om julaften 2021.

(https://www.vol.no/nyheter/i/Ea5a1o/andoya-space-trenger-ikke-lenger-andoy-teknologipark-as)

I 2021 bidro Andøy Teknologipark også til å etablere New Space North, og har gjort dette selskapet i stand til å finansiere sin virksomhet. Bidraget var på 50.000 kroner i aksje kapital. Vi har store forventninger til New Space North, som sammen med de øvrige eierne, SIVA, Nordland fylkeskommune og Andøya Space skal bidra til å skape aktiviteter rundt Andøya Spaceport. En viktig del av New Space North er planene om et romrelatert innovasjonssenter.

Kommunestyrets besluttsomhet angående Andøya Teknologipark var et fremtidsrettet og offensivt vedtak, som bidro til å løse en finansiell floke i en viktig startfase for milliardprosjektet. Dette er mye mer enn ingenting. VOL kunne like gjerne skrevet tittelen: «Andøy fikk milliardindustri for bare 419.00 kroner».

Og dessuten har vi nesten 14,6 millioner i «på bok», som kan settes inn i arbeidet for å skape flere arbeidsplasser i romindustrien i Andøy i fremtiden.