Alle har hørt uttrykket om at det er langt fra ord til handling. I Sortland kommune er det ekstra langt. Det kommer tydelig fram i Miljødirektoratet sine tall for kommunenes klimautslipp i 2020.

Nordland fylke kan vise til en samlet nedgang i klimagassutslipp på 6,4% i 2020. Våre nabokommuner Hadsel, Øksnes, Andøy og Bø kan alle vise til at de bidrar med utslippskutt, best ut er Hadsel som har en nedgang på 7%. Andre som kan være relevant å sammenlikne seg med, leverer også kutt i utslippene. 8% nedgang i Harstad er flott, 7% nedgang i Vågan er også bra. Narvik ligger litt etter, men kan vise til en nedgang på 4.6%.

Mageplask

Sortland kommune entrer jumboplassen med et skikkelig mageplask. Tross posisjonens fine ord om klimaregnskap og klimabudsjett, så har klimagassutslippene i Sortland økt med 8,1% i 2020.

Hvordan kan det skje, når vi vet at temperaturen øker, snø og is smelter, havet stiger og blir surere? Klimaendringene gir alvorlige konsekvenser, både for mennesker og natur. Og vi skjønner at alle må med, skal vi ha en reell mulighet til å stoppe den negative spiralen.

I mai 2019 ble Bodø kommune den første kommunen i Norge til å erklære klimakrise, så kom svært mange andre byer etter. I 2020 ba Miljøpartiet De Grønne kommunestyret i Sortland om å bli med på å erklære klima og naturkrise, etter at Sortland også hadde hatt økning i klimagassutslippene i 2019. MDG ba om kommunestyrets støtte til disse fire punktene:

1. Sortland kommune erklærer natur og klimakrise

2. Sortland kommune vil i lys av natur og klimakrisen gå foran som en bærekraftig og klimasmart kommune.

3. Kommunestyret ønsker å styrke arbeidet med å skape en kommune og et lokalsamfunn som i størst mulig grad vektlegger bærekraft og klimasmarte tiltak. Sortland kommune må kartlegge artsmangfoldet, og lage en plan for hvordan man skal sørge for at tapet av artsmangfold ikke skjer i egen kommune

4. Sortland Kommune forplikter seg til å vedta klimabudsjett som sikrer at kommunen tar sitt ansvar for å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

Ikke komme her og komme her

Disse fire punktene falt ikke i smak hos kommunestyret i Sortland. SV stemte mot å erklære natur og klimakrise. Det samme gjorde alle representantene fra AP. SP ville heller ikke forplikte seg til å gå foran som en klimasmart kommune. Høyre og FrP så heller ikke noe poeng i å støtte denne uttalelsen. Det var fire stykker i kommunestyret som mente at Sortland burde erklære natur og klimakrise, og ta det ansvaret som følger med. Tre fra Rødt og MDG sin forslagsstiller.

Foregangskommunen Bodø kuttet sine utslipp med 7.7% i 2020. Ingen må tro at ikke politikk kan føre til endringer. Men da holder det ikke med bare fine ord.