Det er helt riktig at Senterpartiet er helt uenig med Høyre i politikken overfor politiet. Det er riktig at vi ønsker å bevare lokalpolitiet, mens Høyre og FrP ønsker å sentralisere det. Det er riktig at regjeringen nå legger ned 126 lokale politikontorer over hele landet, og det er riktig at Senterpartiet ønsker en annen retning hvor det lokale politiet styrkes.

Regjeringen skryter ofte av sin satsning på politiet. Dessverre er dette noe folk der ute ser lite til. Den forrige justisministeren bestilte en rapport fra to konsulentselskap som skulle se på hvorfor pengene i politibudsjettene ikke kom ut i distriktene. Rapporten kom forrige uke, og konkluderte med at, justert for pris- og lønnsvekst, øremerkinger og pålagt bemanningsøkning, har politidistriktenes budsjettmessige handlingsrom blitt redusert med om lag kr 426 millioner fra 2013 til 2016. Det har altså under denne regjeringen blitt mindre midler til lokalt tilstedeværende politi. Det har nok folk også merket. Samtidig som politiet ute har fått mindre midler har politibyråkratiet vokst. Faktisk har regjeringen mer enn doblet pengepotten til politibyråkratiet fra 125 mill. i 2012 til 275 mill. i 2017. Samtidig er det blitt stadig flere ansatte i Politidirektoratet. Senterpartiet mener at dette er penger som burde vært brukt på operativt politi ute i hele landet.

Regjeringen har bestemt at 126 lensmannskontor skal legges ned. Med nedleggingen av lensmannskontor forsvinner også det lokale politiet. De stedene som mister lensmannskontoret vil i fremtiden sannsynligvis miste sine politibetjenter. Dette vil gå ut over tilgjengeligheten til politiet og ikke minst vil det ramme den viktige forebyggingen som politiet gjør i dag. Med tanke på det siste er det et paradoks at regjeringen bruker lav mengde kriminalitet som argument for å fjerne lokalpolitiet, for det er ikke helt usannsynlig at den lave kriminaliteten nettopp skyldes tilstedeværelse av politiet i nærmiljøet.

Senterpartiet vil ta politiet i en annen retning enn denne regjeringen. Vi ønsker å styrke politiet ute i landet, vi vil redusere politibyråkratiet og vi sier nei til sentraliseringen av politiet. Vi mener at folk skal være trygge, uansett hvor de bor.