Jeg er for et sterkt demokrati, men også utrolig sterkt engasjert for vi skal skape flere arbeidsplasser i denne kommunen. Alle skal få uttale seg og alle meninger skal få komme fram. Det gjør det også.

Jeg ønsker hurtigere prosesser, for jeg og partiet Høyre trur det kan bidra til flere arbeidsplasser i mindre kommuner. Eksemplet jeg bruker, Gaukværøya og oppdrett, er akkurat dette, mye hurtigere svar til en bedrift som ønsker nye og bedre lokaliteter.

Det er en næring jeg framsnakker og det er en bedrift som er lokaleid. Hver dag jobber denne bedriften for bedre fiskehelse og et grønnere miljø.

Lokaliteten vi her snakker om har vært med på å bidra til over 15 nye arbeidsplasser. Fra en gjorde første vedtak for denne lokaliteten, til det kom fisk i mærene tok det 5 år og for det kom endelig godkjennelse tok det 6 år.

Dette er etter min og Høyre sin mening alt for lang tid.

Vi kan risikere å miste bedriftsetableringer når vi ikke klarer å svare ut hurtigere. For Egil Kristoffersen & Sønner var det viktig å få denne lokaliteten på plass, sikre de arbeidsplasser de hadde og skape nye helårige plasser. For tiden jobber vi for enda en ny lokalitet for denne bedriften, i bytte mot en eldre lokalitet.

Jeg mener vi får til god sameksistens mellom de tradisjonelle fiskeriene og oppdrett. Gaukværøya er også et godt eksempel på det. Å legge til rette for denne næringa i Bø og Vesterålen er av avgjørende betydning for fortsatt vekst av lokale helårige arbeidsplasser.

Derfor utarbeider vi nå en interkommunal kystsoneplan, som tar hensyn til sameksistens mellom flere type næringer.

Vi håper dette kan bli med å bidra til enklere og hurtigere svar til alle som ønsker å skape noe ved bruk av havet.