Regjeringens sterke satsing på grønn industri krever et sterkere strømnett. Dagens kapasitet er allerede nådd mange steder og mange nye prosjekter skal kobles på nettet. Samfunnsbedriftene Energi ber derfor regjeringen om å foreta noen valg.

Mange steder er det allerede lang kø for å bli tilkoblet strømnettet. Det gjelder både eksisterende strømkunder og nye forbrukere – og ikke minst ny industri. Med regjeringens satsing på grønn industri og batterier, må vi i tillegg forvente enda lenger kø i årene som kommer.

Både datasentre, batterifabrikker og lokalt næringsliv er blant søkerne, men i dagens situasjon er det ikke plass til alle på en gang. Da må man prioritere hvem som skal få strøm til sine prosjekter.

Ifølge Norges energilov skal alle gis mulighet til å knytte seg til strømnettet. Loven er også klar på at tildeling av kapasitet i nettet skal være «objektiv og ikke-diskriminerende». Det vil med andre ord si «førstemann til mølla». I praksis betyr det at nettselskapene ikke kan velge ett prosjekt over ett annet.

Olje- og energiminister Terje Aasland har bedt nettselskapene om å sortere køen etter modenhet, slik enkelte nettselskap allerede har begynt med. Det er vel og bra, men problemet er at det allerede står en rekke modne prosjekter i strøm-kø. Flere av prosjektene er rett og slett overmodne.

Det må prioritering til, og den oppgaven kan ikke nettselskapene påta seg. De skal opptre nøytralt. Her må det politisk handling til, beslutninger som politikerne foreløpig har skjøvet foran seg. Om myndighetene ønsker det eller ikke, så må det prioriteres. Til syvende og sist handler det om hva vi verdsetter mest i samfunnet vårt. Skal vi prioritere strøm til utvinning av Bitcoin eller til nye grønne industriarbeidsplasser? Det valget mener Samfunnsbedriftene Energi at regjeringen må ta.

Regjeringen lover strøm og nettilgang til ny grønn industri- og batterisatsing. De må også huske på behovet for å utvikle lokal næringsvirksomhet. Konsekvensen er at de må foreta prioriteringer som nettselskapene kan forholde seg til.