Equinor og Regjeringen foreslår å elektrifisere Melkøya gjennom en 420 kv linje fra Skaidi til Hammerfest. Equinor vil på denne måten spare store investeringer fordi en slik linje bygges av Statnett, Regjeringen bli tilfreds med egen innsats for å nå landets klimamål. Konsekvensen vil bli katastrofal for Finnmark og hele Nord Norge fordi all tilgjengelig kraft vil sluses mot Melkøya. Vi har allerede idag sett mange eksempler på at ny industrietablering stoppes fordi all tilgjengelig kraft allerede er forhåndsbestilt opp mot ulike prosjekter prioritert av Statnett som benytter prinsippet «først til Mølla».

Bø Arbeiderparti krever:

  • En eventuell elektrifisering av Melkøya kan kun skje når det er tilstrekkelig kapasitet i nett og produksjon til å dekke nå og framtidas etterspørsel i landsdelen.

  • Vi ønsker bygging av 420kv linje til Vesterålen og Lofoten snarest

  • Vi ønsker en ekstraordinær statlig satsing på bygging av nett og ny fornybar kraft i nord

  • Reservert kapasitet av strøm må omdeles etter nye kriterier med politiske prioriteringer som også ivaretar eksisterende næringsliv og grønne arbeidsplasser. Vi må bort fra «først til mølla» prinsippet.

Bø Arbeiderparti krever derfor et hurtigløp for bygging av ny kraftproduksjon og kraftnett i nord. Dette må komme før det blir gjort vedtak om stor økning i kraftetterspørselen. Oljeindustriens kraftbehov kan ikke gå på bekostning av annen samfunns- og næringsutvikling. Elektrifisering av Melkøya kan derfor kun skje når det er tilstrekkelig kapasitet i nett og produksjon til å dekke nå og framtidas etterspørsel i landsdelen.