Tidligere i år kom det frem at Sp, KrF, Ap, SV og V i Nordland vil opprettholde drift av tomme asylmottak, fordi mottakene sikrer arbeidsplasser.Å tviholde på alle mottakene rundt om i Nordland, når det nå kommer svært få asylsøkere til Norge, er selvsagt ikke måten å skape verken vekst, utvikling eller sysselsetting på.I desember 2015 lovte Sylvi Listhaug at Norge skal ha en asylpolitikk blant de strengeste i Europa, og det har hun levert – vi har nå rekordlave ankomster og rekordhøye returer av de som ikke har krav på opphold. Med Sylvi Listhaug som innvandrings- og integreringsminister og Fremskrittspartiet i regjering i minst fire år til, er det ingen vits å satse på fulle mottak.

Kostbart prosjekt

Vi vet at tomme mottaksplasser koster. For ett år siden ble det avslørt at en tredel av plassene ved landets asylmottak – til sammen nesten 12.000 plasser – sto tomme. Dette kostet skattebetalerne flere millioner kroner hver eneste dag for. Vi er nødt til å ha en fleksibilitet og tilpasse mottakskapasiteten til det faktiske behovet. Nordland er et fylke med stor produksjon, god vekst og med framtidsmuligheter. Det må satses på andre ting enn å bemanne tomme asylmottak.

Ønsker ikke åpne grenser

Sp, KrF, Ap og V i Nordland mener også at vi skal invitere flere kvoteflyktninger til Norge for å opprettholde arbeidsplasser og kapasitet ved asylmottakene. For det første så bosettes kvoteflyktninger direkte i kommunene og ikke via asylmottak. De må i så fall åpne grensene for flere asylsøkere. Dessuten viser partiene at de ikke har lært noen ting av konsekvensene etter at flere politiske partier inviterte 10.000 flyktninger til Norge i 2015. Det å åpne grensene og endre den flyktningpolitikken, vil føre til en gjentagelse av situasjonen i 2015. Dette er ikke bærekraftig. Det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Det er andre og langt bedre måter å skaffe varige arbeidsplasser i Nordland på