For et år siden hadde vi fortsatt Solbergregjeringen, og for oss kommunepolitikere i Nordland var vi på vei inn mot en ny travel og økonomisk krevende budsjetthøst. Er det noen forskjell et år etter med en ny regjering? Vi vil påstå et høyt og rungende: – JA! Men vi ser helt klart at det er krevende å markedsføre i konkurranse med tragediene i Ukraina, høye drivstoff og strømpriser.

Mange av kommunene i Nordland har over tid hatt særdeles tøffe kår med nedtrekk av overføringene, eller samme overføring som året før – helt uten kompensasjon for pris og lønnsvekst. Kommunepolitikere har vel nesten uten unntak fått seg forelagt budsjettforslag fra sin administrasjon hvor man mer eller mindre føler seg innsatt som avviklingsstyrer enn offensive samfunnsutviklere og viktige tilretteleggere for næring. Fjorårets inngang til budsjetthøsten var intet unntak og forutsetningene administrasjonen hadde for å lage sine forslag varslet nok en høst med store nedtrekk i viktige tjenestetilbud for innbyggerne. Flere millioner med nedtrekk var historien i flere kommuner.

Etter valget var forventningene skyhøye og presset stort på den nye regjeringen. –Har de levert?

De har hatt en formidabel start og helt til siste budsjettmøte på Stortinget ble det arbeidet godt, og i tillegg ble skatteanslaget for -21 historisk godt. I sum gjorde dette at mange kommuner klarte å holde seg unna Robek og unngikk mange krevende tjenestereduksjoner.

Vi kan konkret nevne: Rammetilskuddet økes med 500.000,- pr grunnskole, positiv endring av finansieringsmodellen for resurskrevende brukere (spesielt for kommuner under 3000 innb.), gratis kjernetid SFO for førsteklassinger 12 t pr. uke., fjerning av avkortning av barnetrygden fra sept. 2022 og større overføringer i rammetilskuddet til samtlige kommuner i Nordland.

Vi har fått gratis ferger fra 1. juli 2022, som har stor betydning både for enkeltmenneskers økonomi og for utvikling av næringslivet ute på kysten. Arbeidet med distriktsmeldingen er godt i gang, og allerede er det utlyst tilskuddsordning for utprøving av bygdevekstavtaler. Disse skal være med å skape vekst og utvikling i kommunene.

Innen høyere utdanning har lærerskolen på Nesna tatt opp igjen driften og desentralisert utdanning på VID i Sandnessjøen har fått opptak av studenter hvert år. Henrik Asheim, Høyre var nettopp ute og kritiserte gjenåpningen av Nesna. Så da kan vi være rimelig trygg på at Nesna ikke hadde blitt gjenåpnet i dagens form med Høyre i regjering.

Helt til slutt har også denne regjeringen startet arbeidet med en revisjon av inntektssystemet til kommunene, første utkast vil komme nå i slutten av august. Så vår konklusjon er helt klart at regjeringsskiftet har vært helt nødvendig for Nordland, og bidratt sterkt til hverdagen til både politikere, innbyggere og næringsliv er betydelig bedre.

Og enda har de ikke vedtatt sitt første egne budsjett som nyvalgt regjering – vi gleder oss til fortsettelsen!