«Sortland har lang tradisjon for å gjøre som næringslivet vil»