Musikklinja ved Sortland videregående skole har dessverre få søkere i år, og da truer fylket med å ikke starte opp førsteklassen neste år. Dette betyr ikke at musikklinja legges ned, men de ungdommene som har søkt mister da sitt tilbud, musikklinja mister kontinuitet i elevmassen, kultur- og musikkmiljøet i Vesterålen blir redusert, ansatte kan miste jobben, bredden ved skolen blir mindre og mye mer.

Koronaårene har påvirket kulturlivet hardt. Dette gjelder også musikklinjas søkergrunnlag: unge som ellers ville ha fått lov til å spille og synge har fått mange avbrudd underveis, og en del har falt av lasset. Konserterfaringer, korpsøvelser, 17.maifeiringer, korøvelser og bandøvelser har ligget brakk; eller hatt mange avbrudd underveis, og dermed har mange slutta å spille eller synge. Den svake innsøkninga i år er en anomali, som vil rette seg til neste år. Antall tiendeklassinger (altså ungdommer som søker vgs nå) er generelt lavt i år, neste år øker det med en hel klasse bare på Sortland, og året etterpå en klasse til. Også til idrettslinja ved Sortland videregående har det i vår vært stor nedgang i søkertallet; den er halvert sammenligna med tidligere.

De siste par årene har krevd noe av oss alle, av alle bransjer, fagfelt og sektorer. Nye tider krever omstilling og nye strategier for vekst og utvikling. Dette håper vi at de ansvarlige på fylkeshuset tar hensyn til! Å legge ned studietilbud innen kunst og kultur er feil respons på nedgang i kulturproduksjon. Spesielt når vi vet hvorfor det er nedgang. Å legge ned vg1-tilbudet på linja er et kontekstløst og alt for enkelt svar på ei utfordring. Vi må heller satse sterkere på kunst- og kulturnæringa! Utdanningssektoren må opprettholde studietilbud og heller justere hva som kreves av elevantall for å drive en programfaglinje inntil at vi er oppe på et normalt nivå igjen. Samskapingsarenaer og utdanningsinstitusjoner som stimulerer det skapende, kreative mennesket - egenskaper som brukes i alle bransjer og fagområder – trengs mer enn noen gang!

Nordland skal markere seg sterkt innen kultur de neste to åra, med Bodø som europeisk kulturhovedstad. Og da gjelder det at vi kikker framover! Noe som idretten har skjønt, er at hvis man vil ha spillere i eliteserien, må man satse på god rekruttering og grundig treningsarbeid fra minste lilleputtlag og videre oppover i årsklassene. Sånn er det også i kulturen: vil vi vinne Eurovision med en ny felevirtuos, må vi gi spilletimer til unger og ungdom. Vil vi ha profesjonell kultur, må vi ha barn og ungdom inn i kulturlivet, og gi dem muligheter til utvikling der de er. Og vi må holde fast på nivået – ikke redusere til ”musikklinje light” slik man har sett flere steder i fylket de siste åra. Per i dag er det Sortland som representerer den faglige tyngden i nordfylket, og ringvirkningene for både lokalsamfunnet og hele regionen er store. Å fjerne utdanningsmuligheter er et ekstremt tiltak som vil slå veldig negativt ut.

Musikklinja har utdanna lærere, sykepleiere, musikere og sivilingeniører. Å skaffe seg studiekompetanse gjennom en praktisk, kreativ og sosial skolehverdag hvor man oppøver ferdigheter og kunnskap innen musikk, formidling, kreativitet, samspill og kulturhistorie, er en studievei som motiverer og inspirerer mange ungdommer. Ikke frarøv ungdom denne muligheten! De har mistet nok de siste to årene. Skolen har et tilbud som ungdommen og samfunnet trenger - behold studietilbudet på Musikk, dans, drama vg1!