Det skinner igjennom at Langtidsplanen for Forsvaret går mot et fåtall operative flystasjoner i Nord-Norge. Bare én = Evenes.

Jevnt og trutt samles forsvarets satsinger sørpå. Det betyr også at milliarder av kroner til sivil/militær infrastruktur blir satset utenfor Nord-Norge. Arbeidsplassene og attraktive bosettingsområder blir ikke styrket i Nord-Norge. Alt dette gir en stor del av politikerne og offiserer på høyt plan faen i! De siger sammen i sofaen og sier: "Forsvarspolitikk må ikke blandes med distriktspolitikk".

Nå er det på tide at de nevnte damer og herrer våkner, og får et bredere perspektiv på sitt ombud og sin lederrolle i sitt land!

Når vi snakker om Nordområdene, er det gjerne Nord-Norge vi tenker på, og hav- og luftområdene som går nord og østover i grense mot andre land.

Vi snakker altså om halve Norge, der betydelige fiskeri-, petroleums- bergverks- og andre ressurser finnes. Også andre ressurser under havbunnen, og verdifulle forekomster i atmosfæren, som gir romforskning og økonomisk/kunnskapsmessig utvikling. Alt dette befester bosetting i Norge nordpå.

Vi trenger naturligvis et Luftforsvar, en Hær og et Sjøforsvar, som er en stat som Norge verdig, og ikke slik som situasjonen i dag er i Nord-Norge. Og ikke slik som Forsvarssjefen foreslår, og som i hovedtrekk er blitt regjeringens forslag til Langtidsplan for Forsvaret.

Det må være et aksiom (en selvinnlysende sannhet) at Nord-Norge må ha flere flystasjoner, som inngår i et godt Luftforsvar.

Bjørnar Sellevold, Andenesforhenværende hæroffiser