Naturbruksskolen på Kleiva er en skole for framtida, men tempoet må opp i utviklingen av skolen. Nå ber hun resten av Nordland fylkesting om å stille seg bak at Kleiva må prioriteres opp og investeres mer i.

Skolen på Kleiva har både kompetanse, ambisjoner og vilje om å bli en av de mest innovative skolene på sitt område i Norge. Det eneste den trenger er ressursene og pengene til å gjennomføre det, sier Nilsen. Den erfarne fylkestingsrepresentanten mener det sier seg selv at dette er en skole som må satses på, og det raskt.

Gjennom mange år nå har søknadstallene på Sortland videregående skole, avdeling Kleiva gått opp. Skolen tiltrekker seg elever fra et langt større geografisk område enn Vesterålen, også utenfor Nordland.

Det betyr åpenbart at de gjør veldig mye riktig, og slike resultater må dyrkes, slik at motivasjonen til å være innovativ og fremtidsrettet ikke forsvinner. Det er på høy tid nå at det satses på Kleiva, sier Nilsen. Hun mener det må ses på muligheter for Kleiva som tar vare på behovet for både innovasjon, forskning og utvikling utenfor rammen av bare en videregående skole.

Høyrepolitikeren peker også på at utviklingskraften må opp, og at et samlet fylkesting kan sørge for det.

Et flunkende nytt undervisningsrom, «Det blå rommet», må etableres snarest. Kleiva har mottatt mindre til utstyr over lengre tid enn andre sammenlignbare skoler. Det må til et løft på utstyrssiden, og i tillegg bør et pilotprosjekt for internat på Kleiva snarest etableres, sier Nilsen. Skolen har inngått samarbeid med blant andre Nibio, Telemark Technologies og Vesteraalens, samtidig som skolen jobber med flere forsknings- og utviklingsprosjekter sammen med både næringsliv og andre.

Kunnskap og kompetanse er løsningen på̊ mange av utfordringene i Nordland fremover, mener Nilsen.

La oss starte på Kleiva, oppfordrer hun, og peker på at dette er helt i tråd med det nye fylkesrådets politiske plattform som blant annet løfter desentral utdanning og borteboernes velferd.  God rekruttering krever nå at Kleiva raskt får bedre undervisningslokaler og boforhold for elevene sine. Og boforholdene skal være like innovative og bærekraftige som resten av driften på Kleiva.