Varselklokkene lyser rødt nå, men de store partiene mangler vilje og evne til å gjøre de nødvendige endringene. Havet blir varmere, tropiske stormer får mer energi og blir til orkaner. Dette skyldes klimaendringene sier norske og internasjonale forskere. Nedbørsmengdene øker dramatisk, som vi allerede har sett i Houston. Springflo, ekstreme vindstyrker og enorme mengder nedbør ødelegger hus, infrastruktur, matjord og alt annet. Vi får stadig dårlige tid til å gjøre noe med problemet, men Erna og Jonas tar ikke inn over seg at klima er vår tids største utfordring.

De er i utakt med tiden, og styrer skuta inn i utrygt farvann.

Nå trenger vi et ansvarlig Storting, som vil ta ansvar for et grønt og klimavennlig samfunn, mens det enda er tid. Et Storting uten et sterkt MDG vil gjøre det langt vanskeligere å gjøre de nødvendige samfunnsendringene.

Er du i tvil om hva du skal stemme i år, så stem ikke for deg selv, men stem for barnebarna dine. Miljøpartiet De Grønne skal kjempe hver dag på Stortinget, for ungene sin mulighet til et trygt liv.