Den siste tida har delingsøkonomi og navnet Uber vært ofte i media. Reell delingsøkonomi er spennende, men Uber er ikke delingsøkonomi.

Delingsøkonomi er for eksempel når man spleiser på en snøfreser med naboen framfor å kjøpe en hver slik at man deler på ressursene.

Uber har derimot et helt annet formål, nemlig profitt. Uber er organisert pirattaxi, og står for et råkjør mot arbeids- og lønnsvilkår for sjåførene i taxinæringen. Yrkestransportloven stiller klare krav til hva som skal på plass for å drive lovlig, og Uber er ikke i nærheten.

Selskapet pulveriserer rettigheter ved å gjøre sjåfører til frilansere. Sykelønn, stillingsvern og pensjon forsvinner, og selskapet torpederer den lovlige næringens muligheter til å drive sin virksomhet.

Yrkestransportloven krever løyve for kjøring mot vederlag. Drosjer skal ha taksameter og snart kommer også alkolås. Løyvetallet er politisk regulert for å sikre at det er sammenheng mellom antall drosjer og faktisk etterspørsel. Ubers piratvirksomhet foregår uten disse kravene.

Videre har drosjer kjøreplikt og sjåfører må tilfredsstille en rekke krav som stilles for å kunne drive lovlig drosjevirksomhet.

Når Uber opererer utenfor alt dette, kutter de kostnadene på de lovlige arbeidstakernes bekostning. Ubers piratvirksomhet ødelegger også drosjenes rolle som en regulert del av kollektivtilbudet.

Politiet har avskiltet en rekke av Ubers biler for piratkjøring. Noen enkle prinsipper som definerer drosjevirksomhet viser at Uber opererer ulovlig i samme marked som de lovlige. Den ene følger loven (har løyve) og den andre gjør det ikke. Arbeidstakerne i den lovlige bransjen taper på dette, mens piratene vinner.

NHO har lagt ned en stor innsats i å kvitte seg med havnearbeiderne de siste to årene. I Uber har de funnet nye venner til nye angrep på arbeidstakere.

NHOs plan er klar og enkel: De tar opp piratene som medlem i NHO og krever at den lovregulerte drosjenæringen skal møte de lovløse på halvveien, mens de pakker inn den sosiale dumpingen i ord som “oppmykning” og “deregulering.”

Selv når de vet at virksomheten er ulovlig, krever NHO at lovbryteren skal få fortsette sin virksomhet til saken er avklart.

Dermed undergraver NHO arbeidstakerne, politiske vedtak og reguleringer samtidig som de bevisst endrer terrenget før saken er avgjort.

Slik maler de en lovlydig næring i filler mens denne venter på rettssaker og tungrodd politisk behandling. Samtidig blir det ulovlige selskapet godt etablert og dermed vanskeligere å bli kvitt.

Dette må selvfølgelig stoppes. Det forutsetter at fagbevegelsen opptrer samlet og med en vilje til å vise styrke og tvinge Uber til å følge samme krav som lovlige drosjer eller sende de ut av landet.

Gunnvald Lindset, leder i Rødt Nordland