Det gror godt i Nordland. Det er full fart i alle distriktsnæringene. Reiselivsnæringen har satt rekorder tre år på rad, oppdrettsnæringen når snart 100 milliarder kroner i eksport, og i landbruket er det inntekts- og produksjonsvekst.

Heller ikke i offentlig sektor er det grunn til negativitet. I skolen lærer elevene mer, fraværet har falt med 40% i Nordland etter innføringen av fraværsgrensen, og støtten til helsetjenester for barn og unge er styrket med én milliard. Det planlegges for tre ganger så mange sykehjemsplasser, og kommuneøkonomien har ikke vært bedre siden 2006.

Det er med andre ord ingen grunn til å snakke utviklingen i distriktene ned. Høyre går i stedet til valg på å fortsette å bygge distriktene opp. Vi skal ansette 1 500 flere i politiet, senke kostnadsnivået for bedriftene, og bygge ut vei og bane for 1 000 milliarder kroner. Det kommer til å gi et løft for Nordland, særlig mtp. nye flyplasser, nye tunneler gjennom Sørfold og at første del av Hålogalandsveien skal bygges.

Både SV, Rødt og MDG vil det imidlertid annerledes. På målingene har disse partiene 18 av de 85 mandatene Støre og Vedum trenger for å ha et flertall på Stortinget. Felles for disse partiene er at de sier nei til veibygging i distriktene, nei til olje- og gassnæringen, og ja til titalls milliarder i økt skatt for små og mellomstore bedrifter i distriktene. Distriktene fortjener ikke dette nå når det går så godt.

De vil neppe få gjennomslag for alt, men stemmene deres kan ikke tas for gitt. Se bare hva som har skjedd i Bodø. Der styrer Ap ilag med Rødt, Sv, Sp og MdG. Der har disse vedtatt å stanse all ny privat barnehagedrift. PBL som har sitt hovedkontor i Bodø føler seg ikke lenger velkommen i Bodø, og vurderer nå å utvide andre steder enn i Bodø. I Oslo overlot Ap samferdselspolitikken til MdG. Her stopper de flere viktige veiprosjekter. Nå risikerer vi at Gahr Støre gjør det samme på riksplan. Jeg vil minne om at dårlige veier bare er dårlige veier, ikke god miljøpolitikk.

MDG er mot tre av fire veiprosjekter vi har vedtatt i nasjonal transportplan. SV vil kutte halvparten. Ap har lovet ikke å forhandle vekk oljepolitikken. Da er det samferdselspolitikken som må ofres når Gahr Støre i sene nattetimer skal forhandle fram et statsbudsjett med MDG, SV og Rødt.

Det kan bety bråbrems for E10 Fiskebøl-Nappstraumen og E10/Rv85 Håloglandsveien, og ikke minst Sørfoldtunellene skal man tro merknadene til MDG. Høyre er derimot garantisten for fortsatt full fart på veiutbyggingen i distriktene, fordi vi vet at dette er ønsket fra både de som bor i nord, men ikke minst næringslivet i nord.

Lokalt ønskes det også mer handlefrihet, mer makt og flere statlige arbeidsplasser. Vi har flyttet ut dobbelt så mange statlige arbeidsplasser som SP fikk til. Senterpartiet sier de kjemper kommuner og lokalsamfunn sin sak. Stemmer lite med fasiten som viser at med Ap i regjering og Sp i kommunaldepartementet, ble lokale vedtak overstyrt fra Oslo. Dette gjelder for eksempel i byggesaker, mineralprosjekter, veibygging og andre type innsigelsessaker. Skal MDG, SV, AP og SP ta over styringen, risikerer vi at mer makt igjen flyttes til byråkrater i Oslo, det er sentralisering det.

I Nordland ligger det an til et uhyre spennende valg. Høyre trenger hver eneste stemme for å sikre våre to Høyre-mandater fra Nordland. Dette kan avgjøre valget! Derfor håper jeg at velgerne i Nordland sier nei til å bytte ut Erna som statsminister 11. september. Det krever at man stemmer på Høyre. Vi er garantisten for at et borgerlig flertall skal gi borgerlig regjering, og at MDG, Rødt og SV holdes utenfor makt over distriktene.