«Konsekvensutredning er ikke det samme som en åpningsprosess. Vi vil bare har mer kunnskap» sier de. Bullshit!

Å si at en konsekvensutredning er det som skal kunne fortelle oss om hvorvidt det er forsvarlig å bore etter olje, er fullstendig misvisende.

En konsekvensutredning er ikke et redskap for å finne svar på om man skal bore etter olje, den skal svare på hvordan. Det øyeblikket man sier ja til en konsekvensutredning, så har man i realiteten allerede sagt ja til at oljeboring er greit.

Når premisset for konsekvensutredning er at man skal åpne for oljeboring, og kriteriene for hva som er forsvarlig legges deretter, kan man ikke se på det som noe annet enn en åpningsprosess. Aldri i norsk oljehistorie har heller en konsekvensutredning konkludert med at oljeboring er uforsvarlig.

Og hva mener egentlig oljenæringa når de bruker ordet forsvarlig? Er det risikoen for oljeutslipp? Konsekvensene for det bærekraftige kystfisket? Verdens klima? Nei. Når oljenæringa spør seg om noe er forsvarlig, så snakker de hvor stor avkastning de tror aksjeeierne deres vil få på investeringene sine.

Man må ikke la seg lure til å tro at Ørjan Robertsen, Kjell Giæver og resten av oljesirkuset bryr seg om ungdom, regionens fremtid og verdens klima. Det er pengene som rår.

Man er naiv og blåøyd om man tror at det er en forkjærlighet for kunnskap som er motivasjonen bak oljeselskapenes bønn om konsekvensutredning. Alle miljøfaglige utredninger som er gjort om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja fraråder en åpning.

Oljenæringa etterspør et beslutningsgrunnlag, men vi vet allerede nok til å si nei. En konsevensutredning vil ikke endre på dette, men er derimot et redskap for oljenæringa for å ignorere alle miljøfaglige råd. Petro Arctic, Senja Petro, Olje- og Gassklynge Helgeland og LoVe Petro ønsker ikke mer kunnskap, de ønsker mer oljeboring

Torgeir Vestre og Josefine Sommer, sentralstyremedlemer i Natur og Ungdom

Les også:

– Det er uansvarlig å åpne for olje og gass

– Er det ikke forsvarlig, ønsker heller ikke vi å åpne opp havområdene