NESO-direktør Karina Krane mener regjerningen har glemt bygg- og anleggsnæringen i Nord-Norge i statsbudsjettet.

Til tross for at bygg og anleggsnæringen er den største distriktsnæringen i Nord-Norge og sysselsetter mange arbeidstakere, er ikke Nord-Norge prioritert.

– Vi har fått bare smuler i statsbudsjettet. Vår næring har igjen fått en enda større bør å bære i forhold til utvikling og vekst. At man skal se til nord og satse i Nord-Norge er og blir bare tomme løfter, sier NESO-direktør Karina Krane.

Samferdsel

I forhold til samferdsel mener hun det er spesielt skuffende at det heller ikke i statsbudsjettet for 2024 prioriteres penger til E45 Kløfta sør for Alta i Finnmark.

– Dette er svært skuffende, sier Krane, som også er styremedlem i Samferdselsforum Nord.

– Denne strekning skulle vært prioritert i lang tid, men penger blir ikke bevilget.

Hun påpeker samtidig at en tredjedel av samferdselsbudsjettet går til tog.

– Ingenting av dette kommer vår landsdel til gode, Ofotbanen har ikke fått noe, påpeker Krane.

Hun viser til at pågående prosjekter, som eksempelvis Hålogalandsveien, ny flyplass ved Mo i Rana og flytting av Bodø Lufthavn har fått prioritet som forventet, men at det i liten grad iverksettes nye prosjekter.

– Det harmonerer dårlig med behovet som Statens vegvesen har avdekket i sin konsekvensutredning (KVU), hvor de anbefaler et konsept med kostnadsestimat på 184 milliarder. De enorme etterslepene på vedlikehold og utbygging innen transportsektoren i nord burde også være godt kjent fra tidligere, mener Krane.

Noen lyspunkt finnes heldigvis.

– Det som kan trekkes frem som positivt er oppstarten på E6 (Megården – Sommerset) i Nordland, hvor en tredjedel av kostnadene bevilges. Samt bevilgningen til Trønder- og Meråkerbanen i Trøndelag, sier Krane.

Byggeprosjekter – krise for boligbygging

Med unntak av økt satsning på forsvaret i Troms og Finnmark, som gir nye utbygginger i regi av Forsvarsbygg, er det svært lite å juble for i nord.

– Nesten alle pengene til nye byggeprosjekter går til Sør-Norge. Her kan regjeringskvartalet nevnes som et eksempel. Det er med andre ord en stor skjevfordeling mellom nord og sør, påpeker Krane.

Det gis heller ikke mye stimuli til boligbygging, som nærmest har stoppet helt opp både i Nord-Norge og landet forøvrig.

– Her må man dessverre forvente ytterligere konkurser og konsekvenser for vår næring. Et lite lyspunkt er at flere kan få lån fra Husbanken og økt tilskudd til boligtiltak i distriktene, sier Krane, som også gleder seg over at det er bevilget 75 millioner til The Whale i Andøy kommune.

– 20 millioner er foreslått i 2024, konstaterer hun.